Açılımı, Miras Paylaşma İşini Otomatik Olarak Devletin Yapması demek olan ZORUNLU ADALET projem, Adalet Bakanı Gül’e iletilmek üzere danışmanı Sayın Fahri Balcı’ya sundum. 

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, verdiğim ZORUNLU ADALET kitabımı ve buradan yola çıkarak hazırladığım ZORUNLU ADALET PROJEMİ inceledikten sonra gerekirse birlikte bir değerlendirme yapılacaktır. 

Bu projem daha önce Bakanlar Kuruluna gelmiş, birkaç bakandan oluşan komisyonun son şeklini vereceği şeklinde bir açıklama sonrası, ülkedeki yaşanan ortam ve hükümeti yıkmaya yönelik saldırılar ve yoğun gündemlerden dolayı ilgili Bakan ve bürokratların değişmesi nedenleriyle proje unutulmuştu. 

Şimdi yarım kalan bu projeyi hayata geçmesi için, en temel hasletimiz olan Türk aile yapısının birliği adına tekrar gündeme getirmeyi bir borç görüyorum. 

Bu gerçekleşirse Türk idari ve medeni hukuk yapısında bir devrim yapılmış olacaktır. 

Bu projeyle mahkemelerdeki davaların yarısı ortadan kalkacaktır. Türk yargısı iş yoğunluğundan kurtulacak ve bir nefes alacaktır. 

Alt yapısı zaten Tapu Kadastro bünyesinde bulunan yapıya MİRAS KURUMU da eklenecek ve bu kurum Tapu-Kadastro ve Miras Kurumu olarak yapılanacak, bu kurum bünyesinde kurulan MİRAS KURULU (Kurum Yetkilisi belediye-muhtar, oda temsilcisi, varislerden biri) bu işi bir günde bitirecektir.  

Devlet-vatandaş arasındaki miraslar ve yurt dışı miraslar, ilgili mahkemelerde görülmeye devam edecektir. 

Gerçekleştiğinde; miras yüzünden kardeşler kavga etmeyecek, uzun süren davalardan dolayı kardeş kardeşi öldürmeyecektir 

Kadınlar mağdur olmayacak, haklarını erkek kardeşleri gibi eşit alacaklar, miras paylaşımı bir günde yapılacaktır.  

Paylaşılamayan miraslar miras-bank yoluyla değerlendirilecek, böylelikle atıl bir tereke kalmayacaktır. 

Sonucu hep birlikte göreceğiz. 

Şemsettin CERAN        
Eğitimci-Araştırmacı/YAZAR-ANKARA  
ZORUNLU ADALET kitabı yazarı  
[email protected]