Bazen bir bulmacada bazen bir televizyon yarışma programında bazen de bir Türk sinemasında denk geldiğimiz bu cümle aslında unutulmaya yüz tutmuş bir meslektir. Yarışma programlarına konu olan zahire ve zahirecilik mesleği hakkında merak edilen soruyu yanıtladık.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ara zamda son durum ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ara zamda son durum ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı

Daha çok Türk sinemalarından hatırladığımız bu meslek günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Ülke ekonomisi için önemli bir meslek olan Zahirecilik arpa,buğday ve bulgur gibi bakliyat haricindeki gıda ürünlerini depolayıp satışını yapan kişilere verilen addır.

Zahire ne demek, zahireci ne satar?

Buğday, mısır, arpa, bulgur gibi bakliyat haricindeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan kişidir. Zahireciler alım yapacağı tahıl miktarını belirler ve planlama yapar. Çiftçilerden arpa, buğday, mısır vb. ürünleri toptan satın alarak ödeme şartlarını düzenler. Ticari belgeler düzenler ürünün tartılması yüklenmesi taşınması işlerini nezaret eder tahılların depoda uygun şartlarda ve ortamda muhafaza edilmesini sağlar. Deponun ve dükkanın temiz ve düzenli olmasını sağlar piyasa ile ilgili gelişmeleri takip eder ve gerekli tedbirleri alır mahiyetinde çalışanları sevk ve idare eder.

Zahirecinin Görevleri

Zahireci; alım yapacağı tahıl miktarını belirler ve planlar; tahılı inceler, kalitesini kontrol etmek alım için uygun olup olmadığına karar verir; ürünler için belirli bir fiyat belirler; çiftçilerden arpa, buğday, mısır gibi ürünleri toptan satın alır; hasat öncesi gerekli bağlantıları yappıp ödeme şartlarını düzenler; makbuz, fatura, çek, senet gibi ticari belgeleri düzenler; ürünün, tartılması, yüklenmesi, taşınması işlerini yapar; tahılların depoda uygun şartlarda ve ortamda muhafaza edilmesini sağlar; tahılların toptan veya perakende satışını yapar; tahılı tartar, çuvala veya poşete doldurur, ağzını kapatır; haşerelere karşı gerekli önlemleri alır, ilaçlama yapar, yapılmasını sağlar; büyük ve küçükbaş hayvanlar için yemlik tahıl satışı yapar; deponun ve dükkânın temiz ve düzenli olmasını sağlar; piyasayla ilgili gelişmeleri takip eder ve gerekli tedbirleri alır; mahiyetinde çalışanları sevk ve idare eder.