(ÖĞRENCİ-VELİ- ÖĞRETMEN BOYUTLARI)

-          Yüz yüze eğitimde anahtar öğe öğretmendir. Anne baba anahtar öğeye destek pozisyonunda kalır.
-           Uzaktan eğitimde öğretmenin rolü değişmemiş fakat anne ve babanın rolünde önemli değişiklikler olmuştur. Sorumlulukları artmıştır.
-          Uzaktan eğitimde daha fazla sorumlu pozisyonuna düşen anne babanın, bu duruma hazır olmaması nedeniyle öğrencilerin ünite kazanımlarını tam anlamıyla kavrayamamasına sebep olmuştur.
-          Yüz yüze eğitimde aynı fiziki mekânı paylaşan öğretmen ve öğrenciler uzaktan eğitimde farklı mekânlarda kalırlar. Bu durum öğrencinin öğretmenden bağımsız kalması anlamına gelir. Öğrencinin bağımsız çalışma alışkanlığı kazandığı durumlarda eğitim öğretim faaliyeti fazlaca sekteye uğramaz. Ancak bireysel çalışma yetisine sahip olmayan çocuklar için uzaktan eğitim büyük bir dezavantaj oluşturur.
-          Yüz yüze eğitimde öğretmen öğrenci arasındaki ilişki; duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak en üst düzeyde iken, uzaktan eğitimde duygular tam anlamıyla karşıya aktarılamaz. Hal böyle olunca da öğrencinin öğretmen aidiyetine yönelik duygularında zafiyetler oluşabilir. Öğrenme istendik düzeyde gerçekleşemez.
-          Yüz yüze eğitimde jest, mimik ve beden dili öğrenmede çok büyük kolaylık sağlarken, cam ekranlardan uzaktan eğitimle bu sekteye uğrar.
-          Yüz yüze eğitimde öğrencilerin akranlarıyla etkileşimi sonucundaki öğrenme boyutu ön plandadır. Uzaktan eğitimde akranlarından izole edilmiş çocukların öğrenme becerilerinde önemli eksikliklerin olacağı aşikârdır.
-          Gelişim çağında oyunla öğrenen öğrencileri evlerin dört duvarı arasına hapseden uzaktan eğitim, öğrencilerde birçok ruhsal sorunlar ve davranış bozukluklarına yol açabilir.
-          Okulun fiziki mekânları ve materyal donanımı, yüz yüze eğitimde öğrenciler için yaparak yaşayarak öğrenme ortamları imkânını sunar. Uzaktan eğitimde anne babanın eğitim yöntem ve teknikleri konusundaki yetersizliği sebebiyle öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenme etkinliklerinden yoksun kalırlar. (Evlerde anne ve babalarıyla yapacakları ev işleri ve etkinlikleri hariç)
-          Yıllardır büyük sorun haline gelen teknoloji bağımlılığı konusundaki bütün iyi niyetli çabalar uzaktan eğitimin hayat bulmasıyla sekteye uğrayacaktır. Zaman içinde bedensel egzersizlerin azalacağı ve sağlıksız bir kuşağın yetişeceği aşikârdır. Bu bağlamda öğrencilerin yüz yüze eğitimin içine dâhil edilmesi gerekir.
-          Velilerin evde öğrencilere yapacağı eğitim öğretim rehberliği yeterli değildir. Hangi pencereden bakılırsa bakılsın eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir. Ancak minimize edilip bir kuşağın zayii edilmemesi sağlanabilir.
-          Uzaktan eğitimin aile içi iletişim sorunlarını körüklediği, ciddi boyutta aile içi şiddet davranışlarının gözlemlendiği bilinmelidir. Bu da toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin dağılması demektir. Dağınık ailelerin ekseriyette olduğu bir toplumda huzurun mevcudiyeti konuşulamaz. Bu sebeple yüz yüze eğitim her şart ve koşulda imkânlar zorlanarak az ya da çok yapılmalıdır.
-          Öğretmenlerin uzaktan eğitim algısı henüz istendik düzeyde değildir. Öğretmenler; uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle mukayesesinde yüz yüze eğitimi tercih etmektedirler.
-          Yine uzaktan eğitime hazır olmayan toplumumuz nazarında öğretmen camiası, yattığı yerden devletin parasını yiyen bir grup olarak görülmektedir. Bu da toplum nezdinde öğretmenin değerini ve itibarını zedelemekte, onurunu incitmekte, motivasyonunu düşürmektedir.

UZAKTAN EĞİTİM VE YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER, İSTEK VE ÖNERİLER (İLKOKULLAR)

-          Pandemi sebebiyle okulların açılıp açılmaması kararının merkezden ya da valiliklerden alınması doğrudur. Fakat eksik kalan yanları vardır. Okul paydaşlarından yüz yüze eğitimin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili rapor/yazı talep edilebilir. Ve okullar ölçeğinde yüz yüze eğitim çalışması planlanabilir.
-          Öğretmenlere esnek çalışma saatleri planlanarak, öğretmenlerin küçük gruplarla okullarında mihver dersleri yüz yüze yapmalarının önü açılabilir.
-          Farklı iklim özelliklerine sahip yedi güzel coğrafyada binlerce okulun farklı ve esnek planlama ile yüz yüze eğitime geçmeleri sağlanabilir.
-          Özellikle havaların güzel olduğu güz döneminde (ağustos-eylül-ekim -kasım aylarında), önemli konuların tespiti yapılarak hatta ünitelerin yerleri değiştirilerek yüz yüze eğitim çalışması yoluyla bütün kazanımlar verilebilir. Kış mevsiminde uzaktan eğitim yoluyla pekiştirme çalışmaları sürdürülebilir. Bahar aylarında (nisan-mayıs-haziran) güz döneminde olduğu gibi yüz yüze eğitim faaliyetleri ile bütün ünite konuları ve kazanımları tamamlanır. Okul demek dört duvarı ve bir çatısı olan yer demek değildir. Öğretmen ve öğrenciler için her yer öğrenme ortamıdır. Bu sebeple öğretmenlerden esnek çalışma yoluyla bir yıllık eğitim planlaması yapmaları istenebilir.
-          Öğretmenler yıllık çalışma planlarını aylık-üniteler bazında günlük çalışmalarla süsleyebilir. Okul yöneticilerinden her ay faaliyet raporu istenir. Böylece ülke genelinde bütün köy okullarında-bir çok belde ve ilçe okullarında ve bazı şehir merkezindeki taşıması olmayan ilkokullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri hayat bulabilir.
-          Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi vazgeçilmezimiz olarak elbette önümüzde duracak. Ancak unutulmamalıdır ki; uzaktan eğitimle taşra çocukları şehir merkezi çocuklarına göre dezavantajlıdır. Velilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre de dezavantajlıdır. Bu sebeple her okul kendi planlamasını yapmalı esnek çalışma saatleri yoluyla da taşra çocukları yüz yüze eğitim yapma fırsatını bulmalıdır. Böylece internet erişimi olmayan ve gerekli teknolojik alt yapıya sahip bulunmayan çocukların eğitimde akranlarıyla eşit yol kat etmeleri sağlanabilir.
-          Bütün bu yüz yüze eğitim çalışmasını yapabilecek olan okulların yöneticileri, öğretmenleri ve tüm diğer paydaşları kendi yol haritalarını çizebilirler. Pandemiye yönelik bütün tedbirler alınarak yıllık faaliyet planlaması yapılabilir. Aylık raporlarla gelişimler/değişimler takip edilebilir. Ve böylece ülkenin dört bir köşesinde yüz yüze eğitim faaliyetleri esnek çalışma yoluyla hayat bulabilir.
-          Yüz yüze eğitimin hava koşulları ve mücbir diğer sebeplerle yapılamayacağı zaman dilimlerinde ise uzaktan eğitim yoluyla çalışmalar sürdürülür. Ayrıca sınıflar bazında bütün müfredat konularının anlatımları yapılarak flaşbellek-disk v.b. yollarla tüm öğrencilerin hizmetine sunulabilir.
-          Öğretmen eğitimlerine ağırlık verilir. Teknolojinin kullanılması-drama eğitimleri-oyunla öğreniyorum etkinlikleri başta olmak üzere birçok aktivite planlanabilir.
-          Velilerimize yönelik dönem başında mutlaka, drama eğitimleri- uzaktan eğitimin şifreleri- atölye çalışması biçiminde verilmelidir.
-          Öğrencilerin velilerle evlerinde yapacakları etkinlikler listesi hazırlanmalı, etkinliklerin uygulama biçimleri formatörler vasıtasıyla velilere anlatılmalıdır.
-          Beden Eğitimi-Resim-Müzik gibi beceri derslerinin uzaktan eğitimde de etkin biçimde işlenmesi sağlanmalıdır. Bu derslerin branş öğretmenleri evlerde yapılacak etkinlikleri planlamalı ve veli gruplarıyla mutlaka buluşturmalıdır.
-          Son olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılında (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla)her okul kendi planlamasını yapabilmelidir. Bu planın içinde öğretmenlerin, öğrencilerinin evlerinde dersleri işlemesi de dâhildir.
    
TAŞIMA MERKEZİ OLMAYAN İL/İLÇE/BELDE/KÖY MERKEZİNDEKİ İLKOKULLAR İÇİN SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM HAFTALIK UYGULAMA PLANI   
                                                               (ÖRNEK HAFTALIK DERS PROGRAMI)
GÜNLER
UYGULAMA ZAMANI
1.GRUP SAYISI
UYGULAMA ZAMANI
2.GRUP SAYISI
AÇIKLAMALAR
 
PAZARTESİ
(ÇARŞAMBA)
 
 
09.00-11.00
 
 
5 ÖĞRENCİ
 
11.30-13.30
 
5 ÖĞRENCİ
 
TOPLAM 10 ÖĞRENCİ
 
SALI
(PERŞEMBE)
 
 
09.00-11.00
 
 
5 ÖĞRENCİ
 
11.30-13.30
 
5 ÖĞRENCİ
 
TOPLAM 10 ÖĞRENCİ
 
ÇARŞAMBA
 
 
 
09.00-11.00
 
 
5 ÖĞRENCİ
 
11.30-13.30
 
5 ÖĞRENCİ
 
TOPLAM 10 ÖĞRENCİ
 
PERSEMBE
 
 
 
09.00-11.00
 
 
5 ÖĞRENCİ
 
11.30-13.30
 
5 ÖĞRENCİ
 
TOPLAM 10 ÖĞRENCİ
 
CUMA
 
 
 
EBA’DAN CANLI DERS
TRT OKUL YAYINLARI
 
EBA’DAN CANLI DERS
TRT OKUL YAYINLARI
 
EBA’DAN CANLI DERS
TRT OKUL YAYINLARI
 
EBA’DAN CANLI DERS
TRT OKUL YAYINLARI
 
TOPLAM 10 ÖĞRENCİ

NOT 1: SEYRELTİLMİŞ YÜZYÜZE EĞİTİMİN DIŞINDA KALAN SÜRELERDE TRT EBA TV TAKİP EDİLECEK, CANLI DERS ANLATIMI İLE DERSLERİN İŞLENİŞİ SAĞLANACAKTIR.
NOT 2: SEYRELTİLMİŞ YÜZYÜZE EĞİTİMDE ÖNCELİKLE MİHVER DERSLER İŞLENECEKTİR. DERSLERİN DAĞILIMI HAFTALIK PROGRAM YÜKÜNE GÖRE PLANLANACAKTIR.
NOT 3: ÖĞRENCİ MEVCUDU 20 OLAN BİR SINIF ÖRNEĞİDİR. SINIF ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE DERS GRUPLARI 10 KİŞİYE KADAR PLANLANABİLİR.
NOT 4: SEYRELTİLMİŞ YÜZYÜZE EĞİTİMDE TENEFFÜS UYGULAMASINA GİDİLMEZ. ÖĞRENCİNİN KİŞİSEL İHTİYAÇLARI ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİMİNCE BİR DÜZEN İÇİNDE KARŞILANIR. VE COVİT-19 HASTALIĞINA KARŞI TÜM TEDBİRLERE HARFİYYEN UYULUR.
NOT 5: PAZARTESİ ÖĞRENCİ GRUBU İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ, SALI ÖĞRENCİ GRUBU İLE PERŞEMBE GÜNÜ TEKRAR EDİLEREK EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLECEKTİR.
 
İrfan ERTAV
Yazar