Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı resmi yazıda ''2*19-2020 eğitim öğretim yılı ve öncesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitime başlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, COVID-19 Küresel Salgını dolayısıyla yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere başvurabilmelerine ilişkin 27 Mayıs 2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan alınan 29 Mayıs 2020 tarihli ve 75850160-301.06.01-E.32862 sayılı yazımızla; anılan karar tarihinden sonra yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak 2020-2021 güz dönemi için ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapanların başvurularının kabul edilmemesi gerektiği hususu da 21 Ağustos 2020 tarihli ve 75850160-301.06.01-E.51786 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

Söz konusu karar ve açıklamalar incelendiğinde, anılan kararın 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve bunu 2019-2020 öğretim yılına ait bir kayıtmış gibi gösteren öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için geçerli olmadığı aşikardır. 27 Mayıs 2020 tarihi sonrasında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra kaybolmuş öğrencilerin yatay geçiş başvurularının da çeşitli saiklerle bu dönemde ilgili karar kapsamında kabul edildiğine ilişkin çeşitli basın yayın organlarında haberler çıkmakta, Başkanlığımıza şikayetler iletilmektedir. İlgide kayıtlı yazılarımızda başvuru yapabileceklerde aranması gereken koşullar ile hangi dönem için yatay geçiş yapabileceği açıkça belirtilmişken, üstelik eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce ilan edilen tarihlerde yatay geçiş işlemlerinin bitmiş olması gerekirken, belli bir süreye özgü alınmış olan karar çerçevesinde 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kaydolmuş ancak bu kaydı sanki 2019-2020 yılına aitmiş gibi göstermiş öğrencilerin bu dönemde yatay geçiş işleminin yapılmamış olması, şayet şehven böyle bir işlem yapılmışsa yapılan işlemin iptal edilmesi gerekmektedir.'' denilmiştir.