Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2021 Tarihli ve 31533 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ara zamda son durum ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ara zamda son durum ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı

6 Temmuz 2021 SALI

Sayı : 31533

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2008 tarihli ve 26789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin” ibaresi “İşlemlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.