Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Personelin görev süresi 6 yıla uzatıldı. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı.

Daha önce bu süre en fazla 3 yıl olarak uygulanıyordu.

Söz konusu süre hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabiliyordu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi