Kamuajans.com - Teknik Hizmetler Sınıfına dahil çeşitli kadro unvanları bulunmakla birlikte, yükseköğrenim mezunu olarak bu hizmet sınıfında görev yapan Devlet memurları arasında unvanlarından kaynaklı maaş farkına ilişkin bilgi vermesi bakımından; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Arkeolog, Yöneylemci (Hareket Araştırmacı), Matematiksel İktisatçı (Ekonometrici), Sosyolog, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı, Ekonomist ve Tekniker unvanlı kadrolarda görev yapanlardan, kazanılmış hak aylık seviyeleri 1/ 4 ve hizmet süreleri en az 25 yıl olanların aylık net maaş bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan bazı memurların aylık net maaşı (15 Mart 2017) 

Unvan

    Aylık Net Maaş

    (15 Mart 2017)

*Başmühendis *Başmimar

4.338 TL

*Mühendis 

*Mimar

*Şehir Plancısı

4.259 TL

*Bölge Plancısı

4.259 TL

*Jeolog

*Hidrojeolog

*Hidrolog

*Jeomorfolog

*Jeofizikçi 

*Fizikçi

*Matematikçi

*İstatistikçi

*Kimyager

3.749 TL

*Arkeolog

*Astronom

3.695 TL

*Yöneylemci (Hareket Araştırmacı)

*Matematiksel İktisatçı (Ekonometrici)

3.476 TL

*Çözümleyici(teknik lisansiyer olmayan) 

*Programcı(teknik lisansiyer olmayan)

3.376 TL

*Sosyolog

*Kütüphaneci

3.331 TL

*Tekniker

3.329 TL

*Ekonomist

2.905 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Çalışılan hizmet bölgelerine göre değişiklik gösterebilen ek özel hizmet tazminatı ödemeleri ile arazi tazminatı ödemeleri ve görev yapılan kurumdan kaynaklı yan ödeme puan fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir. 

memurunyeri.com