Kamuajans.com - YÖK, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı doğrultusunda, aynı anda iki doktora programına kayıtlı olup da yönetmelik gereğince birini sildirmek zorunda olan öğrencilerin taleplerinin hızlandırılmasını istedi.

THY'den Öğrenci ve Öğretim Görevlilerine Bilet İndirimi THY'den Öğrenci ve Öğretim Görevlilerine Bilet İndirimi
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı: 75850160-303.01.01.352

TÜM ÜNİVERSİTELERE

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK)'nun 11.04.2017 tarihli ve 2016/4880 sayılı yazısı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısında; aynı anda iki doktora programına kayıt hakkı kazanan öğrencinin süresi içinde doktora programlarından birinden yönetmelik gereği kayıt sildirme talebinin ilgili yükseköğretim kurumunca gecikmeli yapılmasından kaynaklı mağduriyet oluştuğu belirtilerek bu tür mağduriyetlerin oluşmaması adına önlem alınması istenilmiştir.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu'nun 20 Nisan 2017 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinde, Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca kayıt sildirme talebinde bulunan üniversiteniz öğrencilerinin yönetmelik gereğince mağduriyet yaşamamaları için kayıt sildirme taleplerine ilişkin en kısa sürede işlem yapılarak YÖKSİS veri tabanına işlenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Hasan MANDAL
Başkan Vekili

Dağıtım:
Gereği:
TÜM ÜNİVERSİTELERE

Bilgi:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)