Kamuajans.com – Yüksek Seçim Kurulu, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alabileceğini belirten açıklama yaptı.

Ilgi (a)'da kayıtlı yazı ile İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Ek Tedbirleri konulu 02/10/2020 tarihli, 16230 sayılı Genelgesi uyarınca, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 2 Ekim 2020 tarihinden 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği belirtildiğinden, anılan tarihler arasında siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

11/ilçe umumi hifzıssıhha kurulunun karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, Siyasi partilerin kongrelerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına, karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Muharrem AKKAYA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı