Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Hayatın yükünü omuzlayan sağlık çalışanlarının zaman zaman gereksiz şikayet ve soruşturmalara konu edilerek maddi ve manevi baskılara maruz bırakılmamaları gerektiğini yıllardan beri savunuyoruz.

Nitekim Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca imzasıyla, tüm birimlere önceki gün gönderilen yazıda, bu hususa dikkat çekilerek, “sağlık personelinin gereksiz şikayet ve soruşturmalarla uğraştırılmaması” istenmiştir.

Bahse konu yazıda, ihbar ve şikayetlerin somut bir konuyu ihtiva etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, aksi durumdaki başvuruların amirlerce değerlendirilerek ilgili personelin ifadesine başvurmaksızın işlemden kaldırılmasına işaret edilmiştir.

Sağlık çalışanlarının hak ve hukuku için mücadele eden tek yetkili sendika olarak, Bakanlığın bu yaklaşımını desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu nedenle de Sayın Bakan’a teşekkür ediyoruz.

Sayın Bakan’ın bahse konu yazısından sonra ilgili yönetici ve amirlere de büyük sorumluluklar düştüğü açıktır. Yöneticilerin, ihbar ve şikayetleri, hak ve hukuk esasıyla ele alarak sonuca bağlamaları, bu yazının amacına ulaşmasında temel faktör olacaktır.

Bundan böyle hiçbir sağlık çalışanının haksız yere zan altında bırakılarak, mağdur edilmeyeceği inancındayız. Geçmişten bugüne binlerce sağlık çalışanı, mesnetsiz itham ve iddialarla mücadele etmek durumunda kaldığından ciddi mağduriyetler yaşamışlardır. Bu mağduriyetler nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda da ciddi aksaklıklar yaşanmıştır.

Benzer mağduriyetlerin son bulmasına katkı sunacağını düşündüğümüz bu yazının hassasiyetle uygulanması için Sağlık-sen olarak üzerimize düşen yükümlülüğün gayreti içinde olacağımızın bilinmesini arzu ederiz.” dedi.