Okullarımız içinde gizliden gizliye bir yönetici atama telaşı var, her ne kadar bu durum dışarıdan fark edilmese de durum bu. 13 Haziran'da karnelerin altına ıslak imzasını atarken “Acaba bu son mu?” diye düşünmeyen müdür veya idareci yoktur sanırım.

Yönetmeliğin çok yerinde bir yönetmelik olduğunu düşünen de var, bir takım suiistimallere yol açacağını düşünen de.


 
Aslında bu durum eğitimcilerin, eğitim öğretim faaliyetlerinin hangi noktasında bulundukları ve olaya hangi açıdan yaklaştıklarıyla ilgili. Yıllardır eğitim yöneticiliği yapan ve artık öğretmen masasına oturmaktan türlü sebeplerden ötürü çekinen bir kişinin yönetmelik hakkında ne düşündüğünü tahmin etmek hiç de zor değil. Eğitim yöneticiliğini 15, 20 yıl hatta çeyrek asırdan çok daha fazla yapan, idare etmeye çalıştığı kurumu 50 yıl önceki okul yönetimi ve eğitim yaklaşımlarıyla yöneten, oturduğu koltuğu kullandığı odayı “babasının malı” gibi görmeye başlamış kişiler için de öyle çok mütenasip bir yönetmelik değil açıkçası! Okul yönetimi ile sorun yaşayan eğitim çalışanları veli ve diğer kesimler ise okul yöneticilerinin bu tedirginliklerinden ve bu belirsizlikten memnunlar maalesef.


 
Bu yönetmelik diğerlerinden biraz farklı. Yazım dili, anlatımı, anlaşılırlığı bakımından çok açık, kısa ve öz. Takvim ve kılavuz da açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri inisiyatifine bırakılan çok bir şey de yok takvimin işlemesine dair. Bir husus dışında her şey açık ve her şey bir o kadar net.


Nedir o husus?


Puanlamaya en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı dâhil edilmiş ancak 13 Haziran öncesi müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapan okul yöneticilerinin bu gruba dâhil edilip edilmeyeceği tam bir muamma. Aynı il veya ilçe MEM'e bağlı bir okulun müdür yardımcısı en kıdemli öğretmen olarak puanlama yapacakken başka bir okulun müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı yönetici pozisyonunda olduğu gerekçesiyle ne en kıdemli - kıdemsiz ne de öğretmenler kurulunca seçilecek öğretmenler arasında yer bulamamış kendilerine.


 
Hâlbuki, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının kıdem ve kıdemsizlik durumuna göre veya öğretmenler kurulunca seçilecek öğretmenler arasına dâhil edilip edilmemesi, puanlama yapacak dört kişinin birden değişmesi anlamına gelebilir. Hele ki çoğu müdür yardımcısının en kıdemli öğretmen olduğu düşünülürse ve puanlamadaki 75 barajının 0,50 gibi puanlarla altında ve üstünde kalacağı göz önünde bulundurulursa bu durumun ileride bakanlığın karşısına bir sorun olarak çıkacağı aşikârdır. Hatta müdürlük koltuğunu kaybeden müdür (her ne kadar öğretmenler kurulunun başkanlığını kendisi yapıyorsa da) müdür yardımcısının verdiği ve - veya veremediği 0,50 lik puandan ötürü hak arayışı içerisine girebilir.


Peki, ne yapılabilir?


Takvim şu anda işliyor ve gün itibariyle 24 Haziranı yaşıyoruz. 18-30 Haziran arası bütün okullar açık ve öğretmenler okullardayken MEB bu duruma tam bir açıklık getirmeli ve Ağustos ayında puanlamaya katılacak öğretmen listeleri tekrar gözden geçirilmeli. Yapılacak açıklamada görev süresi dolan ve dolmayan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ayırımı yapılabilir. Açıklanan takvim işlerken tarih itibariyle il-ilçe MEM'lerce yürütülen görevlendirme iş ve işlemlerinin ülke genelinde standart hale getirilmesi adına bakanlık anlaşılmasında güçlük çekilen hususları açıklığa kavuşturmalı.
 
 
Doğrusu ne?


Yayımlanan kılavuzda konu ile ilgili herhangi bir açıklamaya rastlamadım. (eğer şu anda yapılan bir açıklama varsa bile 16 Haziran itibariyle böyle bir netlik yoktu.) Varsa dahi okullar arasında an itibariyle farklılıklar olduğu kesin!


Doğrusu, doğrusunu bilen yok! Aslında her şey çok açık ama uygulama farklılıklarını sonradan fark eden okul müdürleri her zamanki gibi yoğurdum ekşi demiyor, diyemiyor.
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Gürdal KARABIYIK
                                                                                                                                                                                                                              İngilizce Öğretmeni

                                                         Kamuajans.com/ÖZEL