Eğitim hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların genel merkez yöneticileri zaman zamanMilli Eğitim Bakanı veya bakanlığın üst düzey bürokratlarıyla görüşmekte bu görüşmeleri de internet siteleri aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bakanla çekilen fotoğraflar üst perdeden kamuoyuna sunulmaktadır. Bakana taleplerini ilettiklerini belirten sendikaların birçoğu taleplerini içeren çalışmalarını maalesef kamuoyuyla paylaşmamaktadır. Bunun aksini yapan sendikalarda bulunmaktadır. Bakana sunulan çalışmalar kamuoyuna sunulmadığı zaman ister istemez "acaba?"yada "gizli bir pazarlık mı var?" soruları akıllara düşmektedir. Bu süreçte, eğitim kolunda hizmet gösteren sendikalar yönetici atama konusundaki düşüncelerini ve bakanlıktan beklentilerini kamuoyuna açıklamalıdırlar. Kamuoyuna açıklama yapılmadığı sürece sendikaların şaibeden kurtulamayacağı bir gerçektir.

 

            Bu yazımızda üç sendikanın beğendiğimiz faaliyetlerine de değineceğimizi belirtmiştik. Sendika konusu eğitimcilerimiz arasında hassas bir yapıya sahip olduğundan her sendikaya aynı yakınlıkta olduğumuzu yineleyelim. Bizim sendikalardan beklentimiz ne olursa olsun eğitimcilerimizin çıkarlarınınbirinci öncelikleri olmasıdır.

 

            1. Eğitim Sen: Bu sendika kendi internet sitesinde Milli Eğitim Bakanıyla yaptığı görüşmeye yer vermiştir. Eğitim Sen'i bakanla yaptığı görüşme değil yapılan görüşmede bakana sunduğu görüş veönerilerini kamuoyuyla paylaşması farklı kılmaktadır.

 

            Eğitim Sen'in görüş ve önerilerini okumak için TIKLAYINIZ.

 

            Eğitim Sen'in görüş ve önerileri tarafımızca da okunmuş ve incelenmiştir. Bu görüş ve önerilerin bazılarına katılmadığımızı belirtmekle beraber çok yerinde tespitlerde bulunulduğunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Bazı önerileri ise kamuoyunca duyulmamış yeni tekliflerdir ve çok yerindedir. Sendika bir çalışma yapmış, bu çalışmayı bakana sunmuş ve kamuoyuyla da paylaşmıştır. Burada önemli olan yapılan çalışmanın sendikaca kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Kamu yönetiminde üst eğitim alanlar bilirler ki demokratik yönetimleri farklı kılan en büyük delil yönetimde şeffaflıktır. Eğitim Sen'i şeffaflığı için kutlamak gerekir.

 

            2. Eğitim İş: Bu sendikamız eğitimcilerimizin kanayan yarasına parmak basmış veeğitimcilerimizin yasal dayanaktan yoksun nöbet görevi için mücadele başlatmış bu mücadeleye diğer eğitim sendikalarını da davet etmiştir.

 

            Eğitim iş'in ilgili mücadelesini okumak için TIKLAYINIZ.

 

            Bilindiği gibi eğitimcilerimiz yasal görevi eğitim öğretim işleridir. Kavga eden öğrenciyi ayırmak yasal olarak eğitimcinin görevi değildir. Nöbet olmalı mıdır? Evet olmalıdır. Fakat bu şekilde değil. Nöbet görevi sırasında bıçaklanan, yaralanan eğitimciler unutulmamalıdır. Okula giren yabancı bir şahsı okul dışına çıkarmak eğitimcimizin görevi değil kolluk kuvvetlerinin görevidir. Eğitimcimiz bu durumda kolluk kuvvetlerine haber vermelidir. Geçen sene, okula giren sivil şahısların öğrencileri ve öğretmenleri bıçaklaması hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Hiçbir kurumda nöbet tutup da ücret almayan personel bulunmamaktadır, okullarımız hariç. Nöbet görevi olan eğitimcimiz bırakın çay içmeyi yemek dahi yiyememektedir. Eğitimcilerimize nöbet görevi verilecekse bu görev yasal bir zemine konulmalı ve eğitimcilerimize nöbet karşılığı hak edilen ücrette verilmelidir. Yada eğitime en çok pay ayrılan ülkemizde diğer kurumların hemen hemen hepsinin kapısında görevlendirilen güvenlik elemanları okullarımıza da verilerek, eğitimcilerin nöbet görevinden tamamen el çektirilmesi sağlanmalıdır.

 

            3. Anadolu Eğitim Sen: Bu sendikamızda eğitimcilerimizin yasal dayanaktan yoksun nöbet görevi için mücadele başlatmıştır. Bunun için dilekçe kampanyası düzenlemiş ve kamuoyuna sunmuştur.

 

            Anadolu Eğitim Sen'in dilekçe kampanyasını okumak için TIKLAYINIZ.

 

            Sendikaların çalışmalarını kamuoyuna sunmalarını beklemeye devam edelim...

 

Manas Kağan

kamuajans/ÖZEL