Bazı Milli Eğitim Müdürlükleri yönetici atama konusunda yasal düzenlemelere aykırı davranmakta ve keyfi bir şekilde, sınav sonucuna göre atama yapmamaktadır. Yaptıkları duyuruları geri çeken müdürlüklerin bu yasal olmayan işlemi, bakanlıktaki bazı bürokratların telefon emriyle yerine getirdiklerini biliyoruz. Fakat herkes bilmelidir ki telefon emirleriyle yasal mevzuatlar çiğnenemez ve devlet yönetilemez. Sınav sonucuna göre atama bekleyen eğitimcilerimizin hak mağduriyeti yaşamaması için dilekçe örneği yayınlıyoruz...

 

          Milli Eğitim Bakanlığında Sayın Nabi AVCI dönemi yaşanıyor. Bu bakanlıkta; değerli, azimli ve çalışkan bürokratlar bulunsa da maalesef azınlıkta kalmaktadırlar. Sayın Nabi AVCI'ya tavsiyemiz bazı bürokratlarıyla yollarını en kısa sürede ayırması olacaktır. Bu bürokratların isimlerini kamuoyuyla paylaşmanın şimdilik gerekli olmadığını düşünmekteyiz...

 

          13.08.2009 tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte;

 

Atama ve yer değiştirme dönemleri

MADDE 23 - (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da, 

b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında, 

c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında

gerçekleştirilir.”

 

          hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre valiliklerin ocak/şubat aylarında seçme sınavı sonucuna göre zorunlu olarak münhal eğitim yöneticiliği kadrolarına atama yapmaları gerekmektedir. Ocak/şubat ayı içerisinde seçme sınavı sonucuna göre atamalar yapılmazsa eğitimcilerimizin hak kaybına uğrayacağı muhakkaktır. Fakat birçok valilik yaptıkları duyuruları bir telefon emriyle geri çekmiştir. Kamuoyuyla paylaşılan bir resmi yazı bile yokken duyuruların geri çekilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Yönetici atama yönetmeliğinde yapılmakta olan değişiklikler nedeniyle duyuruların geri çekildiği kamuoyunca konuşulmaktadır. Bu değişikliklerin de yılan hikayesine dönen "uzman öğretmenlik" düzenlemesine dönmemesi tek dileğimizdir. Anlaşılan o ki Milli Eğitim Bakanlığında mevzuat çalışmaları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

 

 

            Yapılacak yeni düzenleme de mülakat(torpil) hükmü yer alacaksa yeni düzenlemenin hakkaniyetli olmayacağını şimdiden söylemek isteriz. Çünkü bu ülkede hakkaniyetli ve vicdan sahibi her insan mülakat=torpil demek olduğunu bilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte" değişiklikler yapmalıdır fakat yapılacağı söylenen değişiklikler; var olan yönetmeliği daha da objektif hale dönüştürmeli, keyfiyete yer veren maddeleri revize etmeli, tezsiz yüksek lisans saçmalığına son vermeli ve yönetici adayları arasında eşitsizlik oluşturan, sekiz yıl önce bir kez yaptığı sınavla elde edilen uzman öğretmenlik unvanına verdiği puanı kaldırmalı yada/en doğrusu bu sınavı eğitimcilerimizin önüne biran önce getirmelidir. Mülakat gibi çağ dışı bir uygulamanın konuşulmasının bile bu ülkeye zarar vereceği bilinciyle bu tür çağ dışı uygulamaları tarihin tozlu raflarına kaldırmalıdır.

 

            Duyurularını geri çeken yada duyuruya çıkmayan Milli Eğitim Müdürlüklerinin yöneticileri adli açıdan da suç işleyerek görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Kanun ve yönetmeliklere uymamak Türk Ceza Kanunun 257. maddesine göre Görevi Kötüye Kullanma suçunu oluşturmaktadır.

 

            Aşağıda indirme linkini verdiğimiz dilekçeyle, isteyen eğitimcilerimiz yönetmeliğe uyulmayarak yönetici atama duyurusunu geri çeken yada duyuruya çıkmayan valiliklerden atanma talebinde bulunabilirler. Atanma talebinde bulunurken atanmak istenilen eğitim kurumlarının münhal yöneticilikleri yazılmalıdır. Örnek verdiğimiz dilekçeyle idareden atamalarının gerçekleştirilmesi istenecek, verilen ret cevabına ise dava açılacaktır.

 

          İdareye verilecek dilekçeyi indirmek için TIKLAYINIZ.

 

         Hakkaniyet ve adaletin tüm toplumda egemen olması dileğiyle...

 

 

          Manas Kağan

[email protected]

memurlar.biz/ÖZEL