Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Atama ve yer değiştirme dönemleri işlemleri başlıklı 23. Maddesinde:

‘'MADDE 23 - (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,

b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,

c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilir.”

(2) 33 üncü madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.''

 

Denilmektedir.

 

       Şuana kadar, Sınava Dayalı Yönetici Ataması için duyuruya çıkan illerden Çanakkale, Samsun, Denizli, Bolu, Erzurum, Balıkesir, Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlükleri önce duyuruya çıkıp, daha  sonra ertelediler. Şimdi Nevşehir duyuruya çıktı. Nevşehir de bir iki gün içerisinde acı acı çalan bir telefondan sonra duyuruları erteleyebilir.

Peki, yönetmelik gereği duyuruya çıkan il millî eğitim müdürlüklerini duyurularını ertelemeye iten gerekçe nedir? Söylenen o ki; il millî eğitim müdürlüklerine, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin değişeceği ve yeni yönetmeliği beklemeleri gerektiği yönünde tavsiye! telefonları geliyormuş...

        İyi de; değişecek olan yönetmelik Ne zaman değişecek? Hangi takvime göre uygulanacak? Bu konular belirsiz… Tabii bu durumda sınava dayalı atamayı bekleyen binlerce müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı adayı bilgi kirliliğinden etkilenerek yeni düzenlemede mevcut sınav puanlarının geçerli sayılıp, sayılmayacağına ilişkin endişeye kapılmış durumdalar. Sınavı kazanan adayların hakları mutlaka korunmalıdır. Kaldı ki, hukuk ta bu hakkı koruyor.

       Bakanlık ya hantallığından ya da reform yapma cesaretini kaybettiğinden olsa gerek yönetmelikleri 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uyarlamada yetersiz ve geç kaldı. 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkmasından bugüne yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen halen bir düzenleme yapılamamış olması bunun en açık ifadesidir.

    İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.12.2012 tarihli 2012/44 sayılı Şube Müdürü Görevlendirmelerine ilişkin Genelgesinin 11 gün sonra, 29.12.2012 tarihli 2012/46 Sayılı Genelge ile geri çekilmesi, moralleri bozduğu gibi özgüven kaybına da yol açmış görünüyor.

Bu konunun bir an önce aydınlatılması, eğer bir değişiklik yapılacaksa da bunun takviminin açıklanması gerekiyor. Aksi takdirde bilgi kirliliğine dayalı iletişim kazaları yaşanması muhtemeldir.

       Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki, bakanlığın resmi dili, kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve ilgili mevzuattır. Telefon ya da işaret dili değil…

Bürokratlar da, atama takvimini uygulamak için mevzuata bakmalıdırlar, üst düzey bürokratların işaret dillerine,  jest ve mimiklerine ya da gayri resmi söylemlerine değil…

 

Celal DEMİRCİ / memurlar.biz

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

http://twitter.com/celaldemirci