Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından E-75850160-102.01.01-44988 sayılı Seramik-Cam Programı Mezunlarının Unvanı konulu 1 Temmuz 2021 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Sekreter Başkan a. Süleyman Netaci Akçeşme imzalı resmi yazıda ''Ünversitemiz öğrencilerinden ... Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam lisans programından mezun olduğunu belirterek; Seramik-Cam programından mezun olanların unvanı konusundaki yazısı 24 Haziran 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Seramik-Cam programlarından mezun olan öğrenciler sanat ve tasarıma ilişkin teorik ve uygulamalı olarak eğitim görmeleri sebebiyle kendi sanat alanları içerisinde ''sanatçı ve tasarımcı'' unvanı ile tanımlandığından, Seramik-Cam lisans programından mezun olan öğrencilerin ''sanatçı ve tasarımcı'' unvanını kullanmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.'' denilmiştir.

3 Üniversiteye Rektör Atandı (5 Ekim 2021) 3 Üniversiteye Rektör Atandı (5 Ekim 2021)