Kamuajans.com – Üniversitelerimizin öğretmenlik programlarında eğitim gören öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlik uygulaması çalışmaları, ilgi (a), (b), (c) ve ilgi (d)'de yer alan düzenlemelere göre gerçekleştirilmekte olup küresel COVİD 19 salgını sürecinde adı geçen programlardaki öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için bu kapsamda yapılabileceklerle ilgili olarak ilgi (e) yazımız ile 2019-2020 bahar döneminde yürütülen öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili üniversitelere iletilen bazı hususlara ilişkin olarak 2020-2021 öğretim yılında okullarda gerçekleştirilmesi öngörülen öğretmenlik uygulaması çalışmaları hakkında üniversitelerimizden Kurulumuza sürekli görüş sorulmaktadır.

COVİD19 salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki örgün programlarda teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımları, uzaktan eğitim yoluyla yürütülebilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarda COVID 19 salgını dolayısıyla bütünüyle yüz yüze eğitime geçilememesi dolayısıyla öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin yanında Özel Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında yer alan bazı derslerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaları, söz konusu eğitim kurumlarındaki fiili imkansızlıklar nedeniyle gerçek sinif ortamında yapılamamaktadır.

Kurulumuz tarafından Yükseköğretim Kurumlarına gönderilen "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" başlıklı kılavuzda, öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili olarak uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde, öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planlarında yer alan konuları, en uygun yöntemle işleyebilecekleri; öğretmenlik uygulaması dosyasının, ders ve ödev gibi etkinliklerle tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının, görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı sistemiyle entegre biçimde sanal ortamda eşzamanlı derslerde mikro öğretim uygulamalarıyla öğretmen adaylarının ders anlatabilmeleri için çalışmalar yapılması uygun görülmüştü.

COVİD 19 salgını dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürütülen uygulamalı derslerin, öğrencilerin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürütülmesinde, yükseköğretim kurumlarının ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumların akademik takvimlerinin göz önünde bulundurularak bir dönemde 14 hafta işlenmesi gerekli olan söz konusu derslerin, gerektiğinde yoğunlaştırılarak yapılabilmesi; bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızda okul deneyimi dersinin gerekli koşullar sağlanarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının gözetiminde, uygulama öğrencisi tarafından yapılacak ödev, proje ve uygun görülecek diğer araçlarla gerçekleştirilip değerlendirilmesi, öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili derslerin ise fakülteler ve il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda öğretmenler tarafından açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı (senkron) öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesinin ve uygulamanın da buna göre yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Okullardaki uygulamalar konusundaki fiili imkânsızlıklar da göz önünde bulundurularak Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde, uzaktan eğitime dayalı olarak yapılan faaliyetlerin ve yapılacak değerlendirmelerin, görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafindan yukarıda ifade edilen hususlar göz önünde bulundurularak sisteme girilebilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili