YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde

Cumhurbaşkanlığı'nın Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kararnamesinin 11. Maddesi c) bendi uyarınca Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlendi. Söz konusu karar uyarınca öğretim elemanları arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar istisnai tutularak belirlenen atama sayısı (6000) sınırına dahil edilmedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında 17/03/2022 tarihinde toplanan YÖK Yürütme Kurulu'nda alınan kararla 6000 atama izninin dağılımı yapılarak yükseköğretim kurumlarına bildirildi. Halen öğretim görevlisi ve araştırma görevli kadrolarında görev yapanların bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulması kararı üniversiteler ve kadro bekleyen öğretim elemanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

YÖK Yürütme Kurulu aldığı kararla üniversitelerde yıllardır kadro bekleyen öğretim üyelerinin en önemli sorunlarından birini çözerek önlerini açtı.

KPSS soruşturmasında yapılan ilk inceleme sonuçları geldi! KPSS soruşturmasında yapılan ilk inceleme sonuçları geldi!


Söz konusu karar öncesinde üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar da yıllık olarak belirlenen öğretim üyesi atama sayılarına dahil ediliyor ve önemli ölçüde kadro sorunları yaşanıyordu.