Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Alanında, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının Yeniden Yapılması Hakkında Duyuru yayınlandı.

​Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) yazılı sınavın yeniden düzenlenmesi hususundaki tavsiye kararına uyularak, Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile yeniden yapılmasına karar verilen Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) alanındaki Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Anadolu Üniversitesince 19 Ocak 2020 tarihinde Saat: 14.00'da tekrarlanacaktır.