2/3253 Esas Numaralı 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM'ne sunuldu.

Teklif ile, hizmete devam eden 55 yaş ve üzeri kademeli kıdemli başçavuşlardan kendi isteğiyle emekliye ayrılanlara, bir sonraki aydan başlamak üzere 65 yaşına kadar yıpranmışlık tazminatı ödenmesi amaçlanmaktadır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca, kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen subaylara, orgeneral brüt aylığının belli oranlarındaki tutar 65 yaşına kadar kadrosuzuk tazminatı olarak ödenmektedir. Emekliliğine yansıyan hiçbir tazminat alamayan astsubaylar hakkında 16 Temmuz 2020 tarih ve 7250 sayılı Kanun'un 7'nci maddesine eklenen Ek Madde-3 ile; istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinamik yapısını muhafaza etmek, kadro teşkilat yapısı ile hizmet ihtiyacı uyumunu sağlayarak her rütbede yeteri kadar personeli bünyesinde bulundurmak maksadıyla kurulan bu sisteme astsubaylar da dahil edilmiştir.

Bilimsel ve teknik alanda yetişmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların askerlik mesleğinin en yıpratıcı işlerinde görev aldığı aşikardır. Bu yıpranmışlığın hiçbir karşılığını alamadan emekli olan astsubaylar muvazzaflık hizmetini 60 yaşına kadar sürdürüp emekli olduklarında ''Yıpranmışlık Tazminatından'' da mahrum bırakılmaları halinde aidiyet duyguları iyiden iyiye zedelenecek ve onarılmaz bir hale gelecektir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve 60 yaşına kadar aynı rütbede hizmete devam eden astsubaylara ''Yıpranmışlık Tazminatı'' tahakkuk ettirilmesi amaçlanmıştır.

KANUN TEKLİFİ

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Aydın Şube Başkanı Yasin Erdem'in Gaziler Günü Mesajı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Aydın Şube Başkanı Yasin Erdem'in Gaziler Günü Mesajı