En düşük memur maaşı miktarının yılın son aylarında azalıyor olması nedeniyle, Devlet memurlarının ücret seviyesi kapsamında en düşük maaş miktarından söz edilirken, bu azalmanın da dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

En düşük memur maaşı nedir?

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki bir kadroda (hizmetli) 14/2’den göreve yeni başlayan ilköğretim(ortaokul) mezunu bekâr (ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz memur, en düşük memur olarak kabul edilmektedir. Bu memura ödenen maaş da en düşük memur maaşı sayılmaktadır.
En düşük memur maaşı yılın son aylarında azalıyor.
2020 yılında gelir vergisi kesintisi bakımından Kasım ayından itibaren %20’lik dilime giren en düşük memur aylığının net miktarı, gelir vergisi kesintisine bağlı olarak "104 TL"ye kadar azalmaktadır. 
2020 yılının bazı aylarında en düşük memur maaşı miktarı

Maaş
15 Ocak
15 Haziran
15 Temmuz
15 Aralık
En Düşük Memur Maaşı*
3.446 TL
3.446 TL
3.632 TL
3.528 TL


-Gelir vergisi oranı; Ocak, Haziran ve Temmuz ayları için %15, Aralık ayı için %20 şeklinde uygulanmıştır.
-Zorunlu bireysel emeklilik sigortası prim kesintisi ve sendika aidatı kesintisi yapılmamıştır.

memurunyeri