KamuAjans.Com-29 Aralık soruşturmaları kapsamında yer değişikliği teklifi getirilen öğretmenlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.Eğitimsen'in 29 Aralık iş bırakma eylemine katılan öğretmenlere yönelik açılan soruşturmalarda görev yeri değişikliği teklif edilen öğretmenler adına Diyarbakır 1. İdare mahkemesinde açılan dava da , mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi .

Eğitimsen'in 29 Aralık iş bırakma eylemine katılan öğretmenlere yönelik açılan soruşturmalarda görev yeri değişikliği teklif edilen öğretmenler adına Diyarbakır 1. İdare mahkemesinde açılan dava da , mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi .