YENİ SÜPER GÜÇ ;TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Devletleri Teşkilatı, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adasında (Yassıada) toplandı ve Sekizinci Zirve Bildirisini yayınlandı.  

 Zirve Bildirisi'nde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi'nin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı 

Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızıstan, Özbekistan, Türkmenistan ,Macaristan devlet Başkanları ve TürkDevletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Bağdat Amreyev katılmıştır. 

 Burada dikkat çeken iki husus var. Birincisi bu teşkilatın sekretaryasının Türkiye’de kurulmuş olması, ikincisi de bu teşkilatın başkanının Sayın Erdoğan olmasıdır. 

230 Milyonluk nüfus ve 1,1 Trilyon dolarlık dev bir ekonomi. Alın size yeni bir süper güç.  

İşte bu iki parametre Amerika ve Avrupa’nın neden Türkiye düşmanı, neden bu Teşkilatın hamisi Sayın Erdoğan düşmanı olduğunu ortaya koymaya yetmektedir. 

Ziya Gökalp'in Selanik'te 'Genç Kalemler'de yazdığı "Turan" şiirinde geçen , 

"Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan;  

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan.” 

Ziya Gökalp tarafından ortaya konulan, ancak,  hayal ötesi, ütopya olarak gösterilen; dünyadaki tüm Türklerin bir çatı altında toplanması” düşüncesi tam olmasa da ilk adımı atılmıştır. Zamanla da geri kalanlar tamamlanır inşallah. 

Yine toplantıda alınan bir karara göre de “Üye Devletlerin ilgili Bakanlıkları, Türk Yatırım Fonu'nun Kuruluş Anlaşması'nı en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesine dayanarak nihai hale getirilmesidir. “  

Alın size bir trilyon dolarlık dev bir ekonomi. Artık ne İMF, ne Amerika’nın,  ne Avrupa’nın para simsarları ne bankaları ,ne faiz lobisine ihtiyaç kalmayacaktır. İnşallah Teşkilat ülkeleri, malum çevrelerin nifaklarından etkilenmezler. 

Artık Sarozcular istedikleri zaman Türk ekonomisini, istedikleri zaman dirliğimizi bozamayacaklardır. Yeni ayaklanmalar, yeni kaoslar çıkaramayacaktır. 

Türk Dünyasına hayırlı olsun. 

 

Şemsettin CERAN 

Araştırmacı-EğitimciYAZAR