Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 71287530-245.04.01-E.14295517 sayılı Yeni Burs Hakkı Kazanan Öğrenciler konulu 7 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Daire Başkanı Bakan a. Mustafa KIŞAN imzalı resmi yazıda ''2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girerek burs
almaya hak kazanan öğrencilerle ilgili olarak; Burs ödemeleri PTT işyerlerinden hak sahiplerine imza karşılığı ve ibraz edilen kimlik fotokopisi alınarak elden teslim edilecek olan TC kimlik numaralarına tanımlı PTT Kartları ile yapılacaktır. Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup, hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekiline ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler için öğrenci, veli, vasi, kayyım ve vekil tarafından herhangi bir hesap açtırma işlemi yapılmayacaktır. Burslar her ayın 25 inde PTT işyerlerine öğrenci adına ulaştırılacaktır. PTTkartını kaybeden öğrenciler 2 nci kartı ücretsiz olarak, 3 üncü kartı ise BDDK tarafından belirtilen ücret ödenmesi kaydıyla kimlik ibrazı ile herhangi bir PTT işyerinden temin edebilecektir.

Kart dağıtım sürecinde okul, ilçe ve il müdürlüklerince herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. Okullar tarafından bursluluktan ayrılan öğrencilerin bilgisi ayrılış günü itibariyle e-Burs modülüne işlenmesi gerekmektedir.'' denilmiştir.