Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI NİTELİK
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. İngilizce tıp eğitimi yapan bir üniversitede en az 10 yıl ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 İngilizce Tıp Eğitimi lisans programında ders vermiş olmak, Meme kanseri üzerine çalışmış/ tecrübe sahibi olmak Tiroid kanserleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doçent 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı/ Endüstriyel Tasarım Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Endüstri Ürünleri Tasarımı /Endüstriyel Tasarım doktora programı mezunu olmak.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi alanında Doktora derecesi almış olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir ülkede akademik deneyimi olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında uzmanlık programını tamamlamış olmak.


BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi : 15.12.2021 Son
Başvuru Tarihi : 29.12.2021  
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen
 şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, * Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )
İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00