30/05/2019 tarihinde açıklanan yargı reformundan yazı işleri müdürlüğünün kariyer meslek haline getirilmesi şeklindeki düzenlemeden vazgeçilmesini talep ediyorlar.

Memur-Sen, 3600 ek gösterge yasasını mahkemeye götürecek Memur-Sen, 3600 ek gösterge yasasını mahkemeye götürecek
30/05/2019 tarihinde açıkladığınız Yargı Reformu Stratejisini büyük bir heyecanla dinlemeye başlayan, adli hizmetler sınıfının oluşturulduğu ve sözleşmeli personele kadro müjdesi verilmesini beklerken, unutulmuşluk hissi ile hüsrana uğrayan, yargının yükünü omuzlamış, yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ile donatılmış zabıt kâtipleri bir imza kampanyası başlattılar.

İMZA KAMPANYASI

Bu kadar yük altında ezilen, yargının yükünü omuzlamış, yeri geldiğinde el üstünde tutulan hukuk mezunlarından bile hukuki anlamda daha tecrübeli olabilen, işleyişi birçok hukuk mezunundan daha iyi bilen, bir dilekçenin nasıl yazılacağını dahi öğreten zabıt kâtiplerinin yazı işleri müdürü olabilme yolu maalesef ki kapatılmak istenmektedir.

657 Sayılı DMK’nun 3. Maddesinde yazılı,

“Kariyer:

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” şeklindeki düzenleme diğer kurumlarda görevli devlet memurlarına uygulanırken görevi sırasında fiziki ve sözlü şiddete maruz kalan ve Yazı İşleri Müdürlüğü unvanında başka ilerleyecek kademesi bulunmayan bizleri derinden üzmüş, motivasyonumuzu elimizden almıştır.

Bilindiği gibi İcra Müdür ve Yardımcılığı’nda uygulanmakta iken dışarıda alımlara kapatılıp görevde yükselme haline getirilerek İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavı ile yapılan alımlar meyvelerini vermeye başlamış, mesleğe başlayan İcra Müdür ve Yardımcılarının adaptasyonu hızlanmış, iş sahiplerinin mağduriyeti azalmış, dairelerde görevli memurların her türlü tecrübe ile donatılmış amirlerince yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Hal böyle iken uygulamada olumlu sonuçlarını vermiş olan bu örnek terk edilmek istenmekte ve zabıt kâtiplerinin, kariyer ve liyakat ilkelerine konu hakları elinden alınmaktadır.

Yine değinmekte fayda olduğunu düşündüğümüz iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına idari yargı hâkimi olabilme yolu açıkken yazı işleri müdürü olabilme yolunun kapatılmasının hakkaniyetli olmayacağı bilinmelidir.