Yücel ÖNDER

Yücel ÖNDER

Süt İzni Kullanan Alan Şefinin Ek Dersi Kesilir Mi?

Süt İzni Kullanan Alan Şefinin Ek Dersi Kesilir Mi?

Evet, kesilir hatta Ergenekon terör örgütü üyeliğinden yargılanmalıdır, ne ek-dersi? Siz benle kafa mı buluyorsunuz? Bazen öyle sorular ve sorunlarla karşılaşıyorum ki ‘‘Bunlar sarhoş mu?’’ diye dikkatle baktığım oluyor. Ya arkadaş, beni çileden çıkarmayın; süt izni kullanan alan şefinin ek-dersi kesilmez!

Bir öğretmene süt izni vermemek, sadece anne sütü eksikliğiyle açıklanamaz. Burada bir onur ve haysiyet eksikliği de söz konusudur. El kadar bebeğin emeceği iki damla süte engel olmaya çalışmak, hangi şerefle açıklanabilir! Bence hiçbir şerefle açıklanamaz, siz ne demek istediğimi anladınız.

Şimdi isimlerini buraya teker teker yazsam müfettişler kızar ama tabi ki o kadar da değil, bu satırları adlarıyla kirletecek kadar daha bunamadım.

İlk önce dikkatli okumanızı istiyorum, bakın yukarıya ne yazdım: Süt İzni. Yani izinliymiş, dolayısıyla artık hukukî bir metne dayanarak verilecek cevap mı var sizce?

Yönetmeliği, kanunu, nizamı koy bir kenara! Hatta bu yazıda hiç bunlardan bahsetmeyelim, insanca davranmaya çalışalım, tamam sizin için zor ama napalım, bi deneyin belki olur. Azizim bak şimdi: Sen kime yaranmaya çalışıyorsun? Yalakalık yaptığın kim ise o sana diğer âlemde diyecek mi ki ‘‘Evet ben o müdürü koruduğum, kolladığım için süt izni vermedi!’’ Sanıyor musun böyle diyeceklerini? Bana ne, izin verseymiş; der. O yüzden insan gibi davranın. İki dakika adam olun!

Mevzuat Ne Diyor?

Süt iznine dair yönetmelik, kanun, resmî yazılar, görüş yazıları ve mahkeme kararlarında anne aleyhinde tek bir hüküm ya da değerlendirme bulamazsınız!

657 sayılı DMK’ nın ‘‘Mazeret izni’’ başlıklı 104/D maddesinde ‘‘Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır.’’ denilmektedir. Süt izni vardır, anayasaldır, verilmelidir; demekten bıktık. Bu hükme göre bir kamu kurumunda bayan memura süt izni verilmemesi söz konusu dahi olamaz!

Şimdi gelelim Mesleki ve Teknik Liselerde alan şeflerinin süt izni meselesine: İlk önce Ek-Ders Yönetmeliği’ nin ‘‘Tanımlar’’ başlıklı 4 maddesine bakalım:

b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

d) Ders niteliğinde yönetim görevi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek-ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,

f) Ek-ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek-ders ücreti karşılığında okutulan dersleri, şeklinde tanımlamalar bulunmaktadır.

Mesleki ve Teknik Liseler için ‘‘Aylık karşılığı ders görevi’’ nin tanımlandığı 5. maddede ‘‘Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat ders okutmakla yükümlüdürler.’’ denilmektedir.

Aynı tür liselerde ‘‘Ek-ders görevi’’ 6. maddede şöyle açıklanıyor: ‘‘Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup aylık karşılığı ders görevini tamamlayan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek-ders görevi verilebilir.’’

Yürüttükleri kamu görevi sebebiyle alan/ bölüm şeflerine verilen fazladan 10 saatlik ek-ders hakkı ‘‘Ek-ders görevi’’ başlıklı 6. maddenin 4. fıkrasında şöyle tanımlanmıştır: ‘‘Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10 saati ek-ders görevi sayılır.’’

Değerlendirme

1) Ek-Ders Yönetmeliği’ nden alıntıladığım bu maddelere bakarak bir alan şefinin aylık karşılığı ders haricinde alan şefliğinden 10 saat ek-ders aldığını anlamaktayız.

2) Alan şefinin süt izni kullanmasından dolayı ek-dersi şu şekilde kesilebilir: Süt izni kullanacağı derslere girmeyeceği için ders programında o saatler boşaltılıp yeniden ders programı yapılır. Dolayısıyla artık girmediği ve süt izni için eve gittiği ders saatlerinin ek-dersinden mahrum kalır. Kesilen ek-ders, Ek-Ders Yönetmeliği’ nin ‘‘Ek-ders görevi’’ başlıklı 4/f maddesinde tanımı bulunan aylık karşılığı okutacağı dersler dışında ek-ders ücreti karşılığında okutacağı derslerdendir.

3) Zaten Ek-Ders Yönetmeliği’ nin ‘‘Ek-ders görevini yapmayanlar’’ başlıklı 27. maddesinde ‘‘Bu karara göre zorunlu ek-ders görevi verilenlerden kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.’’ deniliyor. Yani kesilecek ek-ders, Ek-Ders Yönetmeliği’ nin 4/f maddesinde tanımlanan ek-ders ücretidir; alan şefliğinden alacağı 6. maddenin 4. fıkrasındaki 10 saatlik ek-ders hakkı değildir!

4) Şimdi biraz daha konuyu basitleştirsek adı üstünde alan şefi, alanıyla ilgili iş ve işlemlerden sorumlu bir yöneticidir. Bir okul/ kurumda yöneticilerin yarım günden az izinlerinde ek-ders ücreti kesilmez.

Şöyle ki: Ek-Ders Yönetmeliği’ nin ‘‘Görevin fiilen yapılması’’ başlıklı 25/3. maddesinde ‘‘Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek-ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.’’ denilmektedir. Yani yöneticilere yarım günden az izinlerinde ek-ders ödenmektedir. Alan şefi de bir yönetici olduğuna göre alan şefliğinden alacağı 10 saatlik ek-dersin yarım günden az izinli olduğu zamanlarda ödenmesi, kesilmemesi gerekmektedir. Hocam, bu da mı gol değil?

Sonuç

Bir devlet ne diye vardır? Eğer devlet; öğretmenine süt izni veremeyecekse, verdiği süt izninin ek-dersini kesip insanımızın anasından emdiği sütü burnundan getirecekse bir devlet ne diye vardır? İnsanımızın hayatını, refahını, huzuru sağlamayacaksa bir devlet ne diye vardır? Biz bu devleti kurarken böyle kurmamıştık, bunlar devletimizi bu hale getirdiler.

Sonuç olarak diyebiliriz ki süt izni kullanan alan şefine alan şefi olduğu için verilen 10 saatlik ek-ders ücretinin kesilmesi söz konusu değildir. Süt izni kullansa da kullanmasa da, izinli veya raporlu da olsa alan şefi; alan şefidir ve yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında tanımlanan, alan şefliğinden aldığı 10 saatlik ek-ders ücretinin kesilmesi mümkün değildir.

Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
KamuAjans.com - Özel Haber

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yücel ÖNDER Arşivi
SON YAZILAR