Ömer Emir DOĞAN

Ömer Emir DOĞAN

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, GÜNCELELME ÖNERİLERİ (3) 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, GÜNCELELME ÖNERİLERİ (3) 

Önceki iki yazımızda, İlköğretim kurumları yönetmeliğine dair güncelleme önerilerimizi sıralamıştık. Bu son yazıyla, önerilerimizi bitirmek muradındayız. Elbette burada belirttiğimiz önerileri yerinde bulmayanlar da çıkacaktır. Onlar da kendi önerilerini paylaştıklarında bir orta yol bulunacaktır. Zaten Millî Eğitim Bakanlığımızın, Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik teklifleri almasının amacı da budur. Değişiklik tekliflerimize dönecek olursak;

MADDE 33 –

(3) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(3) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ilkokul 3 ve 4.sınıflarda talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

Ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarındaki bu durum öğrencinin yetiştirilmesi açısından bir ihtiyaç ise ilkokullarda da bir ihtiyaçtır. Böylece uygulama birliği sağlanacak İYEP’e gerek kalmayacaktır.

Öğretmenler kurulu

MADDE 34 –

(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz.

(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Bu okulda görevli öğretmenler, istemeleri halinde, müstakil bir okulun öğretmenler kurulu toplantısına katılabilirler.

B.S.İ.Ö.Okullarında görevli olan öğretmenler genellikle yeni atanmış ve tecrübe eksiği olan öğretmenlerdir. Büyük okullardaki öğretmenler kurulu toplantılarına katılmaları tecrübe paylaşımı açısından faydalı olacaktır.

MADDE 43 –

(2) İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler.

(2) İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde alanında uzmanlaşan öğretmenler her yıl 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf ya da 4.sınıf da okutabilirler.

Bazı öğretmenler, okuma yazma öğretiminde uzmanlaşmakta, öğrencileri kısa sürede okur-yazar hale getirebilmektedirler.

MADDE 43 –

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur...

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleri kadrolu alan öğretmenlerince okutulur.

Bu derslerin alan öğretmenleri tarafından okutulması; öğrencilerin sanatsal ve sportif başarılarını artırarak ülkenin sanat ve spor hayatına daha büyük katkılar sunacaktır. Ayrıca bu branşlarda birçok öğretmen maaş karşılını dahi dolduramamaktadır.

MADDE 44 –

Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744) (1)

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.

(4) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.

Nöbete ücret ödenmesi konusunu da 2012 yılından itibaren yayımladığımız yazılarımızda ülke gündemine taşımış ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sendikacı Esat Tektaş aracılığıyla Ankara’ya taşımıştık. Sonrasında, yukarıdaki maddeler gereği öğretmen ve müdür yardımcılarımıza haftada bir de olsa ücret ödenmeye başlanmıştır.

Çoğu okulda sadece bir müdür yardımcısı vardır ve okul müdürü ve müdür yardımcıları zaten her gün nöbet tutmaktadır. Dolayısıyla bu uygulama, okul müdürünü de kapsayacak şekilde düzenlenmeli, nöbet tutmak istemeyenlerin yerine, tutmak isteyenlere ikinci görev verilmeli ve ücreti de nöbet tutan öğretmenlere ödenmelidir.

Kılık-kıyafet

MADDE 79

(1) Öğrenciler okullarda 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, personel ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerinde güncellemeler yapılmalıdır. Yönetmelik hükümleri cari olduğu için gelecekte farklı uygulamalara gidilmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilir. İnsanların tercihlerini garanti altına alan düzenlemeler yapılmalıdır. “Genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla kılık-kıyafet serbesttir” şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır.

Kısaca; ilköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile ilgili her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında bilimsel verilere, günün gereklerine, milli ve manevi değerlere uygun, sorunun çözümünü uzaklarda değil, kendi içimizde arayan, sosyal kültürel bünyemizle ters düşmeyen düzenlemeler yapılmalı, çözümler sunulmalıdır.

Es-selam…

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ömer Emir DOĞAN Arşivi
SON YAZILAR