Hava Durumu

YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ HÂLÂ DEĞİŞMEDİ 

Yazının Giriş Tarihi: 09.01.2023 17:30
Yazının Güncellenme Tarihi: 09.01.2023 17:30

 

 

Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük eğitim sendikalarının şikâyetçi olduğu, değişmesi için davalar açtıkları, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” bir türlü değişmedi. Eğitimcilerin çoğu, yönetmelik ve yönergelerde sık değişikliklere gidilmesinden rahatsızlık duyarlar. Fakat bu defa değişmesi özellikle istenen, beklenen yönetmelik bir türlü değişmedi. 5 Şubat 2021 tarih ve 31386 sayılı Resmî Gazete yayımlanan ve halen yürürlükte olan yönetmelik sadece içeriğiyle değil, özellikle yönetmelik sonunda yer alan Ek-1 ve Ek-2 Değerlendirme Formundaki kriterler nedeniyle de çok eleştiriliyor ve değişmesi isteniyor. 

Şimdi, yönetmeliğin değişmesi istenen bazı maddelerini inceleyelim ve bir kez daha eğitimcilerin taleplerini kamuoyu ile paylaşmış olalım. 

MADDE 1 – (1) “Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Maalesef daha birinci maddede eğitim kurumu yöneticiliği kadrolu değil, ikinci bir görev olarak kabul edilmektedir.  

MADDE 4 - ğ) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi, 

           h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri”, şeklindeki ifadelerle kadrolu olarak atanma şeklinde değil; “görevlendirilme” usulünde çalıştırılacakları ibareleri değiştirilmeli ve idarecilik kadrolu ve profesyonel hale getirilmelidir. 

MADDE 4 – “l) Sözlü sınav: Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlardan yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı adayın, sözlü sınav komisyonu tarafından Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden değerlendirilmesini,” şeklinde düzenlenen 4.Maddenin l bendi şeffaf hale getirilmeli ya da kaldırılmalıdır. Sözlü sınav maddesi hem aleyhtarı hem de taraftarı olan bir maddedir. Eğitimcilerin bu maddeyi istememelerinin gerekçesi, sözlü sınav ile birlikte anılan torpil iddialarıdır. Bu madde olsun diyenler ise; “kanun-yönetmelik-yönerge ezberlemekle yönetici olunmaz” görüşünü savunmaktadırlar.

MADDE 4 - o) Yeniden görevlendirme: “Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim kurumlarına görevlendirilmelerini,” içeren o bendi, eğitimcilerimizi yönetici olduğu için cezalandıran, her dört yılda bir yeniden atanmak için uğraştıran, yöneticilerimizi yeniden atandıkları kurumda her defasında sıfırdan başlatan, onca yıllık tecrübe ve emeği çöpe atan bir uygulamadır. Bu yanlış, on yıldır yapılmaya devam edilmektedir. Bu bir rotasyondur ve sadece idarecilere uygulanmaktadır. Çok istenen bir durum olmasa da atandığı kurumdan emekli olan eğitimciler var iken, Şube Müdürü, Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları her dört yılda bir bu zulme uğramaktadırlar. Oysa isteyen idareci eğer puanı yetiyorsa kurumunda kalmaya devam etmeli, aynı kurumda kalma süresi 8 + 8 şeklinde sınırlandırılmalı ve puanı yeten kurumunda kalabilmelidir. Bu yapılmadığı gibi yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN’ın Bakan Yardımcısı ziyaretinde gündeme gelen ve basına yansıyan “yöneticiler için de 4+4+4 şeklindeki görevlendirilme önerisi bile hayata geçirilmemiştir. 

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar 

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Yükseköğretim mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. 

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak… Şeklinde devam eden, yönetici olarak görevlendirileceklerde aranan genel şartlara, daha önce defaten yazdığımız gibi; okul müdürlüğü için öğretmenlik + müdür yardımcılığı toplamının en az 10 yıl olması şartı, müdür yardımcılığı için öğretmenlik + müdürlük hizmeti toplamının en az 8 yıl olması şartı getirilmelidir. Şube müdürlüğü için ise öğretmenlik + müdür yardımcılığı ve müdürlük hizmetleri toplamının 15 yıl olması ve müdür yardımcılığı veya müdürlük yapmadan şube müdürü olamama şartı getirilmelidir. Böylece; kademeli ve kariyer sistemine uygun bir geçiş olacak, eğitimin farklı kademelerinde bulunmuş olan eğitimcilerimiz daha sağlıklı bir yönetim görevi ifa edebileceklerdir. Aksi halde; daha öğretmenliği öğrenmeden, eğitim hayatında birkaç yöneticiyle çalışmadan, öğretmen yönetmeye kalkışmak gibi komik bir durum ortaya çıkacaktır. 

 

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar 

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 

a) Müdür olarak görev yapmış olmak. 

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. 

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak… Yukarıda ilk üç bendini paylaştığımız, yönergenin 6.Maddesi ve ilgili bendleri yukarıdaki değerlendirmemize uygun hale getirilmelidir. 

D E V A M   E D E C E K 

Es-selam… 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.