Kamuajans.com - 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Karar Sayısı: 2017/10111

Ekli ''Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar''ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2'nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13'üncü ve geçici 30'uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3'üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2'nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11'inci ve 26'ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

2017/10111    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar