Ceza İnfaz Düzenlemesi (Af Yasası) Son Gelişmeler? Denetimli Serbestlikten, Ceza İnfaz İndiriminden Kimler Faydalanıyor?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Ceza İnfaz Düzenlemesine İlişkin Kanun, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar 30 senesini, müebbet hapisle cezalandırılmış olanlar ise 24 senesini istisnalar hariç diğer suçlardan mahkum olmuş olanlar da cezalarının yarısını yattıktan sonra tahliye olabildiler.

YAŞAM 29.03.2021, 00:50 29.03.2021, 00:50
Ceza İnfaz Düzenlemesi (Af Yasası) Son Gelişmeler? Denetimli Serbestlikten, Ceza İnfaz İndiriminden Kimler Faydalanıyor?

Halk tarafından Af Yasası olarak bilinen Ceza İnfaz Düzenlemesine İlişkin kanun düzenlemeleri hayata geçirildi. Cezaevlerinde hükümlüdurumda bulunan mevcut mahkum sayısının yarısından çoğu erken tahliye oldular. Hükümlüler ve hükümlü yakınlarının merakla takip ettikleri Ceza İnfaz Yasasına (Af Yasası) ilişkin gelişmeler haberimizde...

Yeni İnfaz Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler yapılmıştı. 15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere 45 bin hükümlü tahliye edildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda yapılan değişikliklerle ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden şekillenmiş oldu. Yeni düzenlemeyle şartlı salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.

İnfaz sistemindeki yenilikler

İnfaz sistemi revize edildi ve alternatif infaz usulleri geliştirilerek infazda adalet ve etkinlik sağlandı. Koşullu salıverilme kapsamında ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.

Ceza infaz kurumlarında bulunan vatandaşların haklarının genişletilmesi sağlandı. Bu kapsamda hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın sınırları artırıldı. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırıldı ve çocuklar da bu usule dahil edildi.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlülere cezalarını konutunda infaz edebilme imkanı getirildi ve hamile kadınların cezasının 1,5 yıl ertelenebileceği hükme bağlandı.

Ceza infaz kurumlarında bulunanların koşullu salıverilmesi, açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesi ve diğer bazı hakları açısından önem taşıyan "iyi hallilik değerlendirmesi" revize edildi. Bu kapsamda hükümlülerin iyi hal değerlendirmesinin infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılması uygulaması getirildi. İyi hal değerlendirmesini yapan kurulun yapısı revize edildi.

Zorunlu ve ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarıldı.

Hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanındı. Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletildi. Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletildi ve çocuk ile 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler bakımından belirli zaman dilimi dışında da hediye alabilme imkanı sağlandı.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarıldı. Hükümlülere hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri amacıyla verilen mazeret izin hakkı genişletildi.

İYİ HAL DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ DÖNEM

Hükümlülerin iyi hali, 1 Ocak 2021'den itibaren en geç 6 ayda bir idare ve gözlem kurulunca yapılacak değerlendirmelerle belirlenecek. TBMM'de 14 Nisan 2020'de kabul edilen, kamuoyunda "İnfaz Yasası" olarak bilinen ve çok sayıda kişinin cezaevinden tahliyesinin önünü açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren hükümleri Adalet Bakanlığınca 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlandı.

Buna göre hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme, mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesi için en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ceza İnfaz İndirimi Dışında Tutulanlar

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının şartlı salıverilme oranları değişmedi. Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, devlet sırları ile ilgili işlenen suçlar, işkence ve eziyet suçları açısından da herhangi bir indirime gidilmedi.

Denetimli Serbestlik Uzatılıyor Mu?

Koronavirüs salgınındaki riskli tırmanış sürerken, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen düzenlemeye hükümlülerin cezaevi izinlerinin uzatılması da girdi. Kısa sürede yasalaşması beklenen yeni salgın izni düzenlemesi, 31 Temmuz 2021’e kadar yürürlükte kalacak. Cezasının infazını salgın izninde tamamlayan hükümlüler bir daha cezaevine dönmeyecek.

Denetimli Serbestlikte Düzenleme

Mahkumiyetlerini Açık ceza infaz kurumlarında geçiren ve şartlı çıkmasına 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm korundu.

Terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışında kalan, 3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.

30 Mart 2020'ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecek.

Terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanınacak.

Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Özel İnfaz Usullerinin Kapsamı Genişletildi

Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılacak. Çocuklar da bu usule dahil edilecek.

Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitiren erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitiren hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını bitiren hükümlüler için de 4 yıl olarak belirlenecek.

Özel infaz usulleri bazı suçlar bakımından uygulanamayacak. 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı cezalarını konutlarında infaz edebilecek.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecek. Diğer yandan hamile kadınların cezası 1,5 yıl ertelenebilecek.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yorumlar (47)
SAİT 2 ay önce
HIRZIZLAR DIŞARDA TECAVÜZ TIŞARDA NEYMİŞ EVENDİM UYUCTURCU YA AF YOK BU TÜRKİYE MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜ KAYBETİ EDELİ BU TÜRKİYEDE ADALET DİYE BİR ŞEY YOKTUR
Ahmet 3 ay önce
Rabbim herkesi sevdiğine kavuştursun
Emrah 4 ay önce
Herkese af var uyuşturucuya yok diyosunuz o kadar devlet diyosunuz uyuşturucuya izinvermeyin öyleyse benim kardeşim suçsuz yere yatiyo Allah sorsun bende Allah'a sizi havale ettim öteki dünyada veresiniz birde adalet diye geciniyosunuz sizin adaletiniz buysa gerisi kalsin o hâkime hanıma diyom seni Allahindan bulasın çocuğun hiç bir suçu olmaya olmaya çocuğa ceza verdin dilerim senin evladından çıksın
Emrah 4 ay önce
Bumu sizin adaletiniz suçsuz insanlari dinlemeden yargılayan sizsiniz bunu siZin adaletiniz uyuşturucuya af yok diyosunuz tecavüzcü kere af diyosunuz sizin adaletiniz bumu Allah sorsun benim kardeşim suçsuz yere içerde yatiyo Allah biliyo ama öteki dünyada Allah'ım in adaleti var siz ne yapacaksınız benim kardeşim suçsuz kaç yıldır yatiyo birde adalet diye geciniyosunuz yazık
4 ay önce
Ne olursunuz af çıksın bıktım kadın başıma mücadele etmekten
Buse 4 ay önce
Adaletiniz bumu sizin yeter ve yeter Türkiye'ye uyuşturucu imal edenlere serbest bırakın onlar insanlara satsın sinrada alın icreri atın sizin adaletiniz bu işte Allahinizdan bulun sizin adaletiniz suçsuz insanlari çeri tikiyosunuz Allah sorsun birde insanlara bir söz verdiniz af dediniz oyaladiniz yazık öteki dünyada onların adaletine Allah'ım olacak Allah sorsun
Meral özdemir 4 ay önce
Benim kardeşim 15 senedir ceza evinde kartal da yatıyor benim kardeşimin arkadaşı adamöldürdü ilk basta beraberdik dedi sonra itiraf etti kardeşimin olmadığını ama buna rağmen gasp larla birlikte 42 yıl aldı adam öldürenler bile bukadar almiyo bizim arkamızda dayımız yok akraba yok babam 65 yaşında çalışmıyo emeklisi yok sizce adalet varmı bence yok bende inşAllah 2021de çıkar diye dua ediyorum Allah aşkına annem için annem tansiyon hastası ve gözün bitanesi görmüyo kardimde çiksın girdiginde daha 23 yaşındsydı şimdi 38 yaşında geçligi gitti daha fazla gitmesin günah bir karıncayi bile incitmezken arkadaş kurbanı oldu
Mahkum eşi 4 ay önce
Nolur sayin baskanim okuyan varsa cevap yazin nolur AYM de guzel sonuclansin bizde herkes gibi ikinci sansi hak ediyoruz bizede verin ikinci sansi nolur esit af verin goruslerde yok cocuklarim baba ozlemini acik gorusten gideriyorlardi hastaliktan oda yok benim esimin cezasini kurtarmadi verdiginiz yasa haksizlik icerigini incelemek adalet ister benim esimi tekrar yargilasinlar haksiz yere yatiyor 8 sene sigortali calisiyordu imzadan dolayi isyerinden alip goturduler sormadan yargilanmadan bir imza yuzunden isten cikip imzaya 5 dakka gec gitti diye 20 sene verdiler nolur baskanim sorustursunlar tekrar denetime kaldigi yerden devam etsin verilen cezalari kabul etmiyorum hak hukuk adalet istiyorum
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
9
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23