Kamuajans.com – Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin dernekle protokol yapma yetkilerinin olmadığına karar verdi.Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği Arasında Yapılan İşbirliği Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Protokolün amacı olarak da protokolün 1.maddesinde Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği esaslarını belirlemek olduğu, "Kapsam" başlıklı 2.maddesinde Siverek merkezde yer alan tüm ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören öğrencilerin Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa uygun görülecek bilimsel, sportif ve kültürel çalışma ve projelerine Siverek Öğrenci Derneği'nin uygun göreceği yer ve zamanlarda okulların ve gençlik merkezinin laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanmalarını kapsayacağı yer almıştır.

Söz konusu protokolde 1.5.Yükümlülükler maddesinde Siverek Öğrenci Derneğine ilişkin yükümlülükleri düzenleyen 1.5.1 alt maddede 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygun görülen ortaokul ve liseler ve pansiyonlarda belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilere yönelik değerler eğitimi ile ilgili seminerler yapmak; öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel, konferanslar, bilimsel, kültürel ve sportif yarışmalar için personel temini konusunda destek vermek; okullarda öğrencilere yönelik panolar oluşturup, bilimsel, kültürel, manevi ve ahlaki konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması vb. maddeler yer alırken aynı maddenin 1.5.2 Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yükümlülükleri başlıklı alt maddesinde eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılması, bu konularda iyileştirmeye yönelik projelerin hazırlanması ve uygulanması için Siverek Öğrenci Derneği'ne önerilerde bulunmak; protokolde yer alan etkinliklerin sağlıklı ve verimli uygulanması için Siverek Öğrenci Derneği'ne destek olmak, gerekli ortamı oluşturmak; Siverek Öğrenci Derneği tarafından yayınlanacak olan yarışma şartnamelerini okullara duyurmak maddeleri yer almaktadır. Bu protokolün 1.7.Süre başlıklı maddesinde protokolün 12 ay boyunca geçerli olacağı belirtilmiş, ekinde de Etkinlik takvimi ve Değerler Eğitimi Seminerlerinin konuları ve seminerin verileceği okulların listesi yer almıştır.

KESK'e bağlı Eğitim Sen'in açtığı davada, Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar vermiş, itiraz üzerine ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne karar vermiştir.


Anılan kararda ilçe milli eğitim müdürünün üçüncü kişilerle protokol yapma yetkisi olmadığı ve dayanağı olan yönetmelik yürürlükten kalktığından protokolün hukuki dayanağının da olmadığı belirtilmiştir.