Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme sayfasında yayınlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde değişiklik yapıldı. Buna göre Koronavirüs tedavisinde yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne indirildi. Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ne ilişkin detaylar haberimizde.

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı yapıldı.

1.3. Yakın Temaslı ve Temaslı Tespitinde Yapılması Gerekenler:

1.3.1. Yakın Temaslı (Yüksek Riskli)

» Temaslı algoritmalarına uygun olarak izole edilir.

» Ekipler tarafından izolasyon ve izolasyon kuralları ile ilgili sözlü olarak 
bilgilendirilir, izolasyon kuralları hakkında hazırlanan broşür veya yazılı onam formu verilir.

» Ekipler tarafından kullanılmakta olan FITAS program üzerinden bilgilendirme 
linki gönderilir ve sms onay kodu alınır. Akıllı telefonu olmayan veya internet çekmeyen yerlerde kişilere ise iki nüsha yazılı onam formu imzalatılır ve bir nüshası alınır.

» Bu kişiler izolasyon süresince belirlenen aralıklarla telefon ile takip edilir.

» Yapılan takip sırasında kişiler hastalığa dair semptomlar açısından (ateş, 
öksürük, ishal, tat ve koku kaybı, ve/veya solunum yolu semptomları) değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda izole oldukları yerde ziyaret edilerek değerlendirme yapılabilir.

1.3.2. Temaslı (Düşük riskli) temas

» Maske ile çalışmaya devam ederek 10 gün boyunca kendilerini COVID-19 
semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

» Bu kişiler ev ortamı/iş ortamı dahil olmak üzere normal yaşantılarına 
maske takarak, fizik mesafe ve sık sık el yıkama kurallarına uyarak devam edebileceklerdir.

1.3.3. Yakın temaslı veya temaslı kişilerde

» Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları 
gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır, yakın temaslı semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterse tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.

» Temaslılarda COVID-19 semptomları gelişirse tıbbi maske takarak sağlık 
kurumuna başvurması sağlanır.

1.4. Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince 
herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. 

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR 
testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz.

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. 
Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir. 

SAĞLIK ÇALIŞANI DIŞI TEMASLI ALGORİTMASI

YAKIN TEMASLI (YÜKSEK RİSKLİ)

• COVID-19 vakası ile PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içinde teması olduğu belirtilen ve temaslı olarak bildirilen kişiler İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir ve izole olduğu yerde ziyaret edilerek temas durumu (yakın temaslı mı /temaslı mı) değerlendirilir.

• Yakın temaslı olarak belirlenen kişiler HSYS Vaka Takip Modülünde/FİTAS’ta temas var olarak 
işaretlenir.

• Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 10 gün boyunca evde kalması 
istenir, izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilir.

• Yakın temaslı olarak kayıt edilen kişiler temas tarihinden itibaren 10 gün olacak şekilde belirlenen 
periyotlarda ilgili birim/kişiler tarafından telefon ile takip edilir.

• Yakın temaslılar; telafon ile takip sırasında COVID-19 semptomları açısından sorugulanır.

• Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon 
ekiplerince numune alınması sağlanır, yakın temaslı semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterse tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.

TEMASLI (DÜŞÜK RİSKLİ)

• Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, 
maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

• Temaslılardan kendilerini 10 gün boyunca COVID-19 semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu 
semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna başvurması istenir.

Şekil 1. Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritması


Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasında COVID-19 hastası ile “yakın temaslı” kriterine uyan teması bulunan (örneğin aynı evde yaşayan COVID-19 hastası olması) sağlık çalışanları yüksek riskli temaslı olarak değerlendirilir ve yönetilir.

Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir sağlık kurumunda, bir çalışanın 
COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler düşük riskli olarak değerlendirilir ve yönetilir. Maske takma kurallarına uyulmadan 1 metreden daha yakın mesafede, 15 dakikadan uzun süreli temas söz konusu ise yüksek riskli olarak değerlendirilir ve yönetilir.

Sağlık çalışanın Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasındaki temasları 
değerlendirirken yukarıdaki maske takma durumları da göz önünde bulundurulmalıdır (seyahat, ortak alan kullanımı vb).

Temaslı sağlık çalışanlarına Sağlık Çalışanı COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem 
(Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılır ve algoritmaya göre süreç tamamlatılır.

COVID-19 pozitif saptanan sağlık çalışanlarının işe dönmesini sağlamak amacıyla 
PCR testi yapılmasına gerek yoktur. “COVID-19 Hastalarinda İzolasyonun Sonlandırılması” başlığı altında yer alan kriterlere göre izolasyonu sonlandırılır. Ancak sağlık personeli asemptomatik ise erken işe dönmesini sağlamak ilk pozitif testinden 7 gün sonra, 24 saat arayla yapılacak iki PCR testi negatif olduğu
takdirde izolasyonu solandırılır.

COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının kaydı tutulur ve HSYS programında “Vaka 
Takip Modülü”nde yer alan Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/vaka İzlem Formu girişi yapılır.

İşe dönen sağlık çalışanı, tıbbi maske ile çalışmaya devam eder. Kök hücre ve organ 
nakil ünitelerinde çalışacaklar için ardışık iki PCR testi negatifliğinin gösterilmesi tercih edilmelidir. Aksi takdirde bu çalışanlar işe dönüş sonrasında 21 gün boyunca immünsüpresif hastalara bakım vermemelidir. 

Rehbere Ulaşmak için Tıklayınız