Milli Savunma Üniversitelerinde 1. sınıf sonunda öğrenciler, Harp Okulu Dekanlığı ve Komutanlığı'nın görüş ve tavsiyeleri ile sağlık durumları da dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarından birine ayrılmaktadır.

Uçucu olmaya istekli öğrencilere, gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı sunulmaktadır.

Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik seviyede kullanılması ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla, haftada yarım gün veya tam gün askerî eğitim icra edilmektedir. Yaz döneminde ise İzmir Menteş'teki tesislerde 6 hafta süreli uygulamalı taktik ve atış eğitimi verilmektedir.

Ayrıca  Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere ülke içindeki önemli muharebe alanları ile kültürel açıdan kayda değer şehirlere harp tarihi ve kültür gezileri düzenlenmektedir.

Harbiye'de akademik ve askerî eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi ve spor dallarında eğitim verilmektedir.