Esmaül Hüsna, Allah (c.c)'un birbirinden güzel olan 99 ismi için kullanılan bir tabirdir. Hadis kaynaklarında çok geniş yer bulan Esmaül Hüsna ile ilgili çok önemli bilgiler yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi ise bir hadiste yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir sözüdür.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir (Buhârî, Da'avât, 68; Tevhîd, 12; Müslim, Zikr, 2; Tirmizî, Da'avât, 82)