KamuAjans.Com-Kamu kurumlarında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) unvanlı kadrolarda görev yapanlar, kurumlarınca açılacak görevde yükselme sınavlarına girip başarılı olmak suretiyle “Şef” unvanlı kadrolara atanabilmektedirler. Aynı aylık/kadro seviyesinde ve aynı kıdem yılında olup, VHKİ ve Şef unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, aylık net maaşları farklı seviyelerde olmakla birlikte emeklilik hakları ise aynı seviyededir.

VHKİ ve Şef unvanlı kadrolarda olanların özlük hakları

Unsurlar
Kadro/Aylık Seviyesi
VHKİ
ŞEF
Aylık Gösterge
Aynı derecelerde/kademelerde
aynı
aynı
Ek Gösterge
Aynı derecelerde/kademelerde
aynı
aynı
Yan Ödeme Puanı Toplamı*
Bütün derecelerde/kademelerde
2250
700
Özel Hizmet Tazminatı Oranı**
5, 6 ve 7 nci derecelerde
%49
%57
1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde
%55
%67
Ek Ödemeler
5, 6 ve 7 nci derecelerde
%90
%95
3 ve 4 üncü derecelerde
%100
%105
1 ve 2 nci derecelerde
%110
%115

*Şef unvanlı personelin, önceki unvanları nedeniyle daha yüksek yan ödeme puanında yararlanabilme durumu dikkate alınmamıştır.
**Adalet Hizmetleri Tazminatından yararlanaların durumu dikkate alınmamıştır.

VHKİ ve Şef unvanlı kadrolarda olanların aylık net maaş ve emeklilik hakları arasındaki fark

Şef ve VHKİ unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları hakkında geçerli olan belirlemelerden hareketle, söz konusu unvanlarda olup da kıdem süreleri ile aylık/kadro seviyeleri aynı olanların aylık net ücretleri ile emekli maaş ve ikramiyelerine ilişkin yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.
Unsurlar
Hizmet yılı ile kadro/aylık seviyesi aynı olan Şef ve VHKİ
Aylık net maaş*
6 ve 7 nci derecelerde, Şef maaşı VHKİ maaşından 69 TL fazla
5 nci derecede, Şef maaşı VHKİ maaşından 78 TL fazla
1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde, Şef maaşı VHKİ maaşından 114 TL fazla
Emekli aylığı**
Eşit
Emekli ikramiyesi**
Eşit

*6 ve 7 nci derecelerde olan memurların, 30 Eylül 2008 sonrası göreve başladığı varsayılmıştır.
**Emeklilik haklarına ilişkin değerlendirme, 30 Eylül 2008 sonrası işe girenlere ilişkin değildir.