Kamuajans.com – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, çalıştıkları kurumlardan kaynaklı olarak farklı ücret alabilmektedirler.

Kadro unvanı aynı olan memurlardan bazıları için çalıştıkları kurumlara göre değişen tazminat oranları belirlenmiş olması, aynı unvanda olan memurların farklı ücret alması sonucunu doğurmaktadır. Benzer bir durum, bazı mahalli idarelerin personeline sosyal denge tazminatı ve/veya ikramiye ödemesi yapılmasından da kaynaklanmaktadır.

Bazı kurumlarda tazminat oranı daha yüksek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ücret alan memurlara aylık ücretlerinin bir unsuru olarak ödenen tazminatlar, bazı kurumlarda görev yapanlar için daha yüksek belirlenmiştir. Örneğin; Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlara Adalet Hizmetleri Tazminatı ödenirken, bu tazminatın miktarı diğer kurumlardaki emsal personele ödenen Özel Hizmet Tazminatı miktarından daha yüksektir.
Çalıştıkları kurumlardan dolayı “tazminat ödemesi” yönüyle aylık ücretleri farklı olan Devlet memurları arasında, VHKİ unvanlı kadrolarda görev yapanlar da yer almaktadır. Ancak, tazminat ödemesinden kaynaklanan aylık ücret farklılığı, ilgili personelin emekli maaş ve ikramiyesinde fark yaratmamaktadır.

Kurumlara göre VHKİ maaşı
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil VHKİ unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından; aynı eğitimi almış, aynı hizmet yılında, aynı kadro ve kazanılmış hak aylık derecesinde olmakla birlikte, çalıştıkları kurumlardan dolayı farklı tazminatlardan yararlananların, aylık maaş miktarları arasındaki farkı görülebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar için
Kadro Derecesi
Aylık Derece Kademe
Hizmet Yılı
2020 Yılı İkinci Yarısında Net Maaş (GV. %15)
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,  Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli ve İdari Yargı Kurumları, Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlüklerinde
Diğer Kurumlarda
3 veya 4
1/4
25 ve +
5.368 TL
4.713 TL
 
1/1
21
5.340 TL
4.685 TL
 
2/1
18
5.310 TL
4.654 TL
 
3/1
15
5.088 TL
4.433 TL
 
4/1
12
5.019 TL
4.442 TL
5-9
1/4
25 ve +
4.757 TL
4.713 TL
 
1/1
21
4.728 TL
4.685 TL
 
2/1
18
4.698 TL
4.654 TL
 
3/1
15
4.477 TL
4.433 TL
 
4/1
12
4.481 TL
4.442 TL
 
5/1
9
4.204 TL
4.115 TL
 
6/1
6
4.189 TL
4.100 TL
 
7/1
3
4.176 TL
4.087 TL
 
8/1
3
4.099 TL
3.996 TL
 
9/1
0
4.087 TL
3.985 TL

NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan kurumlardan kaynaklı yan ödeme farklılıkları ile sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 12 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. 
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

memurunyeri