Kamuajans.com – Başta SGK ve maliye borçları olmak üzere kamu alacaklarını yapılandıran kanun olarak bilinen "Torba Kanun", “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında 17.11.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda SGK borç yapılandırması ile getirilen avantaj ve fırsatları tüm yönleriyle bu köşemizde çeyrek asırlık tecrübemizle kaleme almıştık.

Gözden kaçırmayın

Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik iddia Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik iddia
Değerli okurlarımızın istekleri doğrultusunda bu yazımızda Torba Kanun ile vergi ve cezaların yapılandırılması ile affında öngörülen avantajlara yer verdik.

VERGİ DAİRELERİNE YAPILANDIRMA VE AF İÇİN BAŞVURULACAK BORÇLAR

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olup 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan askerlik, seçim, trafik, nüfus, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlali geçiş gibi idari para cezaları,

Torba Kanun'un yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler ile
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun kapsamında yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden taksitlere konu borçlar, Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçların kalan taksit tutarları için
İlgili vergi dairelerine yapılandırma için başvurulabilmektedir.

SAĞLANAN AVANTAJLAR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vatandaşlara birçok imkân tanınmaktadır. Söz konusu Kanun ile Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise %50’sinin silinmesi, söz konusudur. Ayrıca vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi ile vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi avantajları dikkat çekmektedir. Diğer yandan;
• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi hâlinde asıllarında %25 indirim yapılması,
• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi hâlinde;
- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler hâlinde ödenmesi,
• Önceden devam eden borçların yeniden yapılandırılması
• Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması ile diğer çok önemli imkânlar getirilmiştir. Bu imkânlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

İsa Karakaş
Kaynak : Türkiye