Türkiye'de yaşayan vatandaşların vatandaşlık görevlerinden biri de vergilerini düzenli olarak ödemektir. Hangi vergiyi ne zaman ve ne şekilde ödemeniz gerektiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Vergi borçlarını ödemeye gitmek önceden eziyetli bir işti. Teknolojinin altın çağını yaşadığı son yıllarda her işlem online yapılmaya başlandı. Bu işlemlerden biri de vergi borcu ödemesidir.

Her yıl düzenli olarak belirlenen tarihlerde ödenen vergilerin ödeme koşulları, ödeme şartları da önemli. Çünkü yanlış şekilde ödenen vergiler geçersiz sayılabilir. Yılın belli zamanlarında ödenen vergi borçları, gerek vergi dairesine şahsen başvurarak gerekse internetten online olarak ödenebilir. İnternetten vergi borcunun nasıl ödeneceği merak konusu.

Vergi borcu, her vatandaşın ödemesi gereken önemli bir ödemedir. Vergi Borcunu öğrenmenin yolu artık çok kolay. İnteraktif Vergi Dairesi ile bir çok işlemi yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile tapabileceğiniz şifresiz hızlı ödemeler arasında; belge numarası ile ödeme, motorlu taşıt vergisi ödeme, Tecilli borç ödeme, Trafik para cezası ödeme, Cep telefonu harcı ödeme, Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme, Sürücü Belgesi, Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme, Sürücü Belgesi Harcı Ödeme, T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme, Tapu harcı ödeme, Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme, Referans Numarası İle Ödeme, Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme, Yurt dışı çıkış harcı ödeme, Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme yer almaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapabileceğiniz Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:

E-Belge doğrulama
E-Vergi levhası sorgulama
Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
Vergi kimlik numarası sorgulama
Vergi kimlik numarası doğrulama

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebileceğiniz Bilgileriniz:

E-tebligatlarım
Elektronik yoklamalarım
Emanet Defterim
Sicil bilgilerim
Vergi Ceza İhbarnamelerim
Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
Ödeme Kaydedici Cihazlarım
Belge Basım Bilgilerim
E-Arşiv Faturalarım
Araç Bilgilerim
Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
Takdire Sevk Bilgilerim
Tahsilat Bilgilerim
Tahakkuk Bilgilerim
Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi

İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabileceğiniz İşlemler:

Mükellefiyet İşlemleri:

İş yeri adres değişikliği bildirimi
İşe başlama bildirimi
Mükellefiyet durum yazısı talebi
Şube iş yeri açılış bildirimi
Şube iş yeri kapanış bildirimi
Unvan değişikliği dilekçesi
Yönetici değişikliği dilekçesi
Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi
Ek faaliyete başlama dilekçesi
Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi
Hisse devri dilekçesi
İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
Sermaye Artırımı Dilekçesi
Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
Sermaye Azaltımı Dilekçesi
Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
e-Vergi Levhası Oluşturma
Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi

Ödeme ve Borç İşlemleri:

Borç durum yazısı talebi
Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim
Borç Ödeme ve Detay
E-Haciz Bilgilerim
Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
Ödeme Emirlerim
Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
Ödemelerim ve Alındılarım
Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi
İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
Sanal Pos Ödemelerim
Diğer Ödemelerim

Vergi İşlemleri:

Özelge talebi
Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi
Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi
Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi
Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi
Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)
Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi
Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi
Eczane Bilgi Formu Talebi
İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi
Belge İptal Talep Dilekçesi
Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe
Beyanname İşlemleri:
Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim
Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim
E-Beyanname sözleşme iptali
Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş
İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara

Bağlantılar:

E-Fatura sistemine erişim
Defter beyan sistemine erişim
Hazır beyan sistemine erişim
Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
ÖKC Bildirimleri

Prens Philip Kimdir? Prens Philip Neden Vefat Etti? Prens Philip Kimdir? Prens Philip Neden Vefat Etti?

Diğer İşlemler:

Cep telefonu bilgisinin güncellenmesi (İVD işlemleri için kullanılan cep tel.)

Şifre değişikliği

Türkiye de uygulanan vergi sistemi çok vergili sitem sınıflamasına girmektedir. Türk vergi sistemini oluşturan vergiler gelir üzerinden alınan vergiler, harcama üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olarak üç ana gruba ayrılır.

Devlet yönetiminin önemli kaynaklarından biri olan vergi sistemi her alanda kullanılıyor. Tüketicilerin faturalarına yansıtılan vergiler üretici tarafından hükumete ödeniyor.

Her şartta hükumete ödenen vergilerden kurtulmanın yasal bir yolu olmamakla birlikte hükumet tarafından yapılan çalışmalar ile ödeme kolaylığı taksitlendirme faiz indirme gibi sistemlerle vergi barışı adı altında çalışmalar yürütülmektedir.

Devletin vergi sistemi konusundaki çalışmalarına rağmen vergi vermek konusunda karşıt görüşlü olarak vergi kaçırma eyiliminde olan kişilerde yok değil, dini yönden ve cezai yönde her ne kadar sakıncalı olsada daha önce uygulanarak ceza kapsamına alınan vergi kaçırma yönünde günümüzde hala yüzlerce kişi ve firmaya cezai işlemler uygulandığı bilinmektedir. Yasalarımız gereği vergi kaçırmanın cezası hiçte yabana atılmayacak derecelerde uygulanmaktadır.  

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar vergi borçlarını iki farklı şekilde sorgulayabiliyor. Öncelikle e-devletüzerinde sorgulama yapmak mümkün. https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden şifreleri ile e-devlet kapısına giriş yapan vatandaşlar, buradan Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu sorgulama sayfasını tıklayarak sonucu görebiliyor. Arama kısmına vergi borcu yazarak da kısa şekilde bu menüye ulaşılabiliyor. Bu hizmet ile, sürekli ve süreksiz yükümlülüklerden kaynaklanan ve süresinde ödenmediği için vadesi geçmiş olan ya da tahakkuk ettiği halde vadesi gelmemiş olan vergi borcu bulunup bulunmadığına dair mükellef bazlı bilgilerinize ulaşmak mümkün.

İkinci olarak ise https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=odeme adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, anne kızlık soyadı ve aileden birinin T.C. kimlik nosunu girerek sisteme giriş yapan kişi, yine vergi borcunu öğrenebiliyor.

VERGİ KAÇIRMANIN CEZASI

Vergi düzenlenmesi ve tutulan kayıtlarda muhasebe ya da defter hilesi yapanlar, kayıt dışı prosedürler ile alakası olmayan şahıslar adına açılan hesaplar gibi durumlarda vergi kaçakçılık suçu işlenmiş olur. Bunun cezası yapılan kaçakçılığa göre 6 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ayrıca hapis cezasını paraya çevirerek de ceza ödenebilmektedir.

VERGİ KAÇIRMA YÖNTEMLERİ

İthalatın veya ihracatın vergi cennetindeki paravan ya da hayali şirketler üzerinden geçirilerek işlem yapmak,
Gelişmiş yerlerde ticari faaliyette bulunulmasına rağmen daha az vergi verilen kalkınmada öncelikli yöreleri merkez göstermek,
Ticari faaliyetin merkezi Türkiye’de bulunduğu halde, yabancı şirketin bir şubesi şeklinde göstermek,
Basit usul vergilendirmeye sahip olunan kimseler tarafından her isteyene istediği kadar belgenin verilebilinmesi ya da düşük tutarlarda belge düzenlemek,
Farklı bir hizmet verilmiş olunsa da serbest meslek niteliğindeki danışmanlık tarzındaki hizmetler veriliyormuş gibi göstermek,
Ticari faaliyetlerde bulunmasına rağmen yabancı irtibat bürosu faaliyetleri verdiğini belirtmek,
Mal ve hizmet satışlarına fatura ya da fiş düzenlememek veya eksik olarak düzenlemek,
Daireye kayıt yaptırmadan çalışma faaliyetleri gerçekleştirmek ya da geç bildirimde bulunmak,
Firmanın envanter kayıtlarında değişiklik yapmak,
Firmanın korsan mal üreterek bunları belgesiz satmak,
Firmanın vergiden muaf tutulan vakıf ya da dernek adıyla faaliyetlerde bulunmak,
Gelecek döneme ilişkin giderlerin içinde bulunulan döneme işlenmesi,
Şahsi harcamaların firma gideri gibi göstermek,
Dövizle yapılan işlemlerde ya da dövizle yapılan alacaklarda kur farkını gizlemek,
Sahte belgelerle vergi iadesi ya da diğer farklı teşvikler almaktır.