Vektörel büyüklük ve skaler büyüklük fizik derslerinde kullanılan bir kavramdır. Skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler nelerdir sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle çoktan seçmeli sorularda skaler büyüklük ve vektörel büyüklük ile ilgili örnek karşılaştırmaları çıkabiliyor. Bu yüzden iyi bilmemiz gerekmektedir. Peki, Vektörel büyüklükler nelerdir? Skaler büyüklükler nelerdir? Skaler ve Vektörel büyüklüklere örnekler ve konu anlatımı sizlerle...

Fizik dersindeki büyüklükler skaler ve vektörel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki büyüklük arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Sınavlarda sıklıkla karşımıza soru olarak çıkabilen bu iki büyüklük için sizlere araştırma yaptık. Peki, vektörel büyüklük nedir, ne demek? Skaler büyüklük nedir, ne demek? Vektörel ve skaler büyüklüklere örnekler nelerdir?


VEKTÖR NEDİR?
Vektör, sayısal büyüklüğü ve birimi yanında, skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan bir niceliktir. Vektörün diğer ismi yöney olarak bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse hız, kuvvet, ağırlık vb. gibi şeyler vektörel nicelikler sınıfına girer. Vektörler bir sayı ile ya da başka bir vektörle çarpılabilir aynı zamanda bölünebilir. Vektörler ötelenebilir niceliktir.

VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER NELERDİR?
Bazı büyüklükler sadece ölçü birimleri, sayıları vb. gibi şeylerin verilmesiyle tam olarak ifade edilememiş olur. Bu tür büyüklükler birim ve sayıya ek olarak yön de belirtirler. İşte bu tür yönlü büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Örneğin yer değiştirme, hız, ivme, kuvvet vb. gibi büyüklükler vektörel büyüklüklere örnektir. Bu büyüklüklerin yönleri olur ve doğrudan bir ölçüleri bulunmaz.

Vektörel Büyüklüklere Örnekler Nelerdir?

- Yer değiştirme
- Hız
- İvme
- Kuvvet
- Elektriksel alan
- Manyetik alan
- Konum
- Açısal Hız
Vektörel büyüklükler nelerdir? Skaler büyüklükler nelerdir? Skaler ve Vektörel büyüklüklere örnekler, aralarındaki farklar ve konu anlatımı!

Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu, Twitter'ın yeni CEO'su kimdir? Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu, Twitter'ın yeni CEO'su kimdir?

SKALER NEDİR?
Fizikte, bir skaler, vektörden farklı olarak, koordinat sisteminin döndürülmesi veya değiştirilmesi (Newton mekaniğinde), herhangi bir Lorentz dönüşümü ya da uzay-zaman dönüşümü (görelilikte) sonucunda değişmeyen (bazen kısaca "yönü olmayan" nicelik olarak tanımlanan) basit bir fiziksel niceliktir. Skaler büyüklüklere örnek verecek olursak kütle, zaman, sıcaklık, uzunluk vb. gibi şeyler skaler olarak bilinir.

SKALER BÜYÜKLÜK NEDİR?
Yön veya doğrultu bulunmayan büyüklüklere skaler büyüklük denir. Örneğin zaman kavramında yön ve doğrultu bulunmaz. Haliyle 'zaman' bir skaler büyüklüktür. Özkütle değişmediği için skaler bir büyüklüktür. Mesela insan boyu da skaler büyüklük olarak geçiyor. Her ne kadar uzunluğu ölçülse de boy değişmediği için skalerdir.

Skaler Büyüklüklere Örnekler Nelerdir?

- Uzunluk
- Kütle
- Zaman
- Sıcaklık
- Akım şiddeti
- Işık şiddeti
- Sürat
- Yüzey alanı
- Hacim
- Sürat
- Genleşme katsayısı
- Özkütle
VEKTÖREL VE SKALER BÜYÜKLÜK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Vektörel büyüklükte belli bir yön olur fakat skalerde yön olmaz.

Vektörel büyüklükte adı üstünde vektörler bulunuyor. Fakat skaler büyüklükte büyüklük sadece sayısal rakamlarla ifade edilir.

Vektörel büyüklükte doğrultu bulunur. Fakat skaler büyüklükte doğrultu yoktur.

Skaler büyüklükte sadece şiddet kavramı yer alır. Sıcaklık, zaman vb. gibi kavramlar skaler olarak ifade edilir.

Vektörel büyüklükte doğrultu ile yön bulunur fakat skaler büyüklükte sadece şiddet mevcuttur.

Hız, ivme, manyetik alan gibi büyüklükler vektörel büyüklüklere örnektir.

Hacim, akım şiddeti, genleşme katsayısı, ışık şiddeti gibi büyüklükler ise skaler büyüklüklere örnektir.