Meclis Başkanlığının yaptığı çalışma ile milletvekillerinin uyacakları etik kurallar belirlenecek, statüleri, protokoldeki yerleri, özlük hakları ve görev tanımları netleştirilecek.

TBMM yeni dönemde, siyasi etik yasası çıkarılması ve meclis içtüzüğünün değiştirilmesi için mesai yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir süredir sık sık gündeme getirdiği Siyasi Etik Yasasının çıkarılması konusunda Meclis Başkanlığı uzmanlara bir çalışma yaptırdı. AK Parti'nin 2016 yılında hazırladığı, ancak daha sonra rafa kaldırılan etik yasası taslağından da yola çıkılarak hazırlanacak yeni düzenleme konusunda siyasi partiler arasında uzlaşma aranacak.

Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı

AK Parti'nin önceki taslağı ile milletvekillerinin uyması gereken etik kurallar belirleniyor ve bu konuda bütün siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağı bir etik komisyonu kurulması öngörülüyordu. Meclis Başkanlığının yaptığı yeni çalışmada, milletvekillerinin statüleri, protokoldeki yerleri, özlük hakları ve görev tanımları ile ilgili birçok farklı kanunda yer alan düzenlemelerin tek yasada toplanması da hedefleniyor.

Siyasi Etik Yasa taslağı ile milletvekilleri görevlerini yerine getirirken; TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını kullanarak, kendilerine, yakınlarına, üçüncü kişilere menfaat sağlamaya yönelik davranışlardan kaçınacaklar. Milletvekilleri ayrıca milletlerarası protokol veya nezaket ilkeleri uyarınca, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, hediye veya bağış niteliğinde eşya almaları durumunda, bunları aldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde TBMM Başkanlığına teslim edecek.

YENİ İÇ TÜZÜK HAZIRLIĞI

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun bir iç tüzük çıkarılması için de çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde Meclis içtüzüğünün yeni sisteme uygun hale getirilmesi gerektiğini söylemişti. Bu kapsamda, yeni dönemde Meclis iç tüzüğü değişikliği için adım atılacak. Meclis Başkanlığının hazırladığı taslağa göre, ihtisas komisyonlarının yetkileri arttırılacak. Komisyonların resen yasa teklifi verme yetkisi olacak. Tekliflerin komisyonlarda görüşülme süreçleri arttırılacak, Genel Kurul'da görüşülme süreleri ise kısaltılacak. Genel Kurul'daki görüşme takvimleri de yeni sisteme göre düzenlenecek. Taslak ile Meclis Genel Kurulundaki konuşma sürelerinin yeniden belirlenmesi de öngörülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye