193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) 30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31527

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4196

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 93'üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Gözden kaçırmayın

Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik iddia Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik iddia

29 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI