Meclisin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen " Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sayesinde alacakları zammın tarihide belli olmuş oldu. Yayımlanan Kanuna göre öğretmenler mali haklardan 15/01/2023 tarihine kadar yararlanamayacaklar.

Meclisin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen " Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sayesinde alacakları zammın tarihide belli olmuş oldu. Yayımlanan Kanuna göre öğretmenler mali haklardan 15/01/2023 tarihine kadar yararlanamayacaklar.

Aşağıda detaylarını verdiğimiz kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm işlemleri 11 ay içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Gözden kaçırmayın

Öğretmen atama mülakatlarının iptali mümkün müdür? Süreç nasıl işliyor? Öğretmen atama mülakatlarının iptali mümkün müdür? Süreç nasıl işliyor?

Yapılacak olan eğitim ve sınav takviminin ise 3 ay içerisinde ilgililere duyurulması bekleniyor.

Edilinilen bilgiler doğrultusunda Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/01/2023 tarihinden önce yararlanamayacağı anlaşılıyor.

 

İŞTE DETAYLI METİN:

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Öğretmenlik kariyer basamakları" başlıklı 6. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükümlerine göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecektir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun geçici 1.maddesi ile Kanun Resmi gazetede yayımlandığı tarihte halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden yararlanacaktır. Fakat önceki kanunda 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabildiğinden 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olan öğretmenler şu an en az 23 yıllık hizmet süreleri olduğundan ve bu öğretmenler 8/1 den başladıkları için tamamı birinci dereceye inmiş durumda olduklarından halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden faydalanamayacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanununun 8. maddesi 1. fıkrasındaki; "Madde 8- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B - Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "% 40'ına" ibaresi "% 120'sine" şeklinde, "% 20'sine" ibaresi "% 60'ına" şeklinde değiştirilmiştir." hükümleri ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirme yapılmıştır.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilmiştir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Yürürlük" başlıklı 11. maddesindeki; "Madde 11- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükümleri gereğince; halihazırdaki 83.350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen bu tazminat düzenlemesinden 15/1/2023 tarihinde yararlanacaktır.

Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere Başöğretmenlik Eğitim Programı düzenlenecektir.