Daire Başkanı Bakan a. Ahmet Aytaç imzalı resmi yazıda ''eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçtir. İlinizde bulunan eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'dan sonra ile Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenip ödenmeyeceğine ilişkin 31 Mart 2021 tarihli ve E-84542122-45.99-23391599 sayılı yazınız ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesinde; ''bu Kanun'un 89'uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 18.00'dan sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanun'a göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.'' denilmektedir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 9'uncu maddesinde;

''(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla,

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde hatada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 10 saate kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.'' hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilerin, gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim kapsamında fiilen okuttukları ders görevlerinden hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'dan sonra ile Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen ders saatleri bakımından gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.