14.04.2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 inci maddesi (30.09.2014 tarih ve 29135 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’nin “Eğitim” başlıklı 22 inci maddesi 2 inci fıkrasına ek) uyarınca; ÜYTE Merkezlerinde çalışacak ÜYTE Ünite Sorumlusu ile ÜYTE Laboratuvar Sorumlusunun uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış olması ve bu çalışmalarına dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeye haiz olması gerekmektedir.

Bu gerekçe ile 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı  Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” uyarınca, 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Bakanlığımız Makam Oluru ile “ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015/28 Nolu Standart)” ve “ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015/29 Nolu Standart)”  adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı belirlenerek uygulamaya konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”nin “Eğitim ücreti” başlığı altındaki 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği, Makamın 28.01.2020 tarih ve 420 sayılı Makam Oluru ile ÜYTE Sertifikalı Eğitim Programı Standartları 2020 yılı kişi başı tavan ücreti belirlenmiştir.

Gözden kaçırmayın

Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Kararlar (9 Ekim 2021) Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Kararlar (9 Ekim 2021)

Bakanlığımızca kişi başı tavan ücretini aşmamak kaydıyla ÜYTE Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmiş ÜYTE merkezlerine ödenecek olan aşağıdaki tabloda yer alan eğitim ücretleri, bu merkezler tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Eğitim Alanının Adı

Eğitim Süresi

Kişi başı tavan ücreti

ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

6 ay 

(960 saat)

35.054,64 TL

ÜYTE Laboratuvar Uyg. Sertifikalı Eğitim Programı

6 ay 

(960 saat)

35.054,64 TL