Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 64314391-110.01.12.03-(521-786)-632 sayılı 16 Ocak 2017 tarihli görüş yazısı yayınlandı.

Merkez Bankası raporuna göre yıl sonunda memur maaşları ne kadar artacak? Merkez Bankası raporuna göre yıl sonunda memur maaşları ne kadar artacak?
Söz konusu görüş yazısında 27 Ekim 2016 tarihli ve 22030 sayılı yaznız ve eklerinin incelenmesinden, ''Programcı'' kadrosunda görev yapan ve Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan....'ın Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'a ekli II sayılı ''Özel Hizmet Tazminatı'' Cetvelinin ''(E) Teknik Hizmetler'' bölümünün 1'inci sırasının (b) bendinde öngörülen özel hizmet tazminatından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda İçişleri Bakanlığının 1420 sayılı kayıtlı yazı ile sorulan görüşe ilişkin Bakanlığımız tarafından 28 Eylül 2016 tarihli ve 8002 sayılı yazı ile bildirilen cevabımızın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2016 tarihli ve 53971 sayılı yazısı da dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 64314391.115521-6255 sayılı Zam ve Tazminat konulu 17 Mart 2014 tarihli görüş yazısı yayınlanmıştı. Konya 2. İdare Mahkemesi tarafından 2016/518 Esas Nolu 2017/2036 Karar Nolu karar yayınlanmıştı.