Bilindiği üzere üniversiteler bünyesinde bulunan personelleri için görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları yapmaktadır. Yapılan mülakatların birçok çalışanı mağdur ettiğini ve hak kayıplarının olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle üniversite yönetimlerinin mülakatları yapmaması veya yazılı sınavda alınan puanın aynısını vererek hiçbir kimse için hak kaybı olmaması için Anadolu Eğitim Sendikası olarak YÖK’e başvuru yaptık.

YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sayı : 1490-19/5528              
Konu : Üniversite Personeli Görevde Yükselme Sınavları Hakkında

Tarih : 18/12/2019       

Bilindiği üzere üniversiteler bünyesinde bulunan personelleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları yapmaktadır. Üniversitelerin yapmakta olduğu sözlü sınavlar yazılı sınavda başarılı olanlar için hak kaybına dönüşebilmektedir. Üniversitelerin hakkaniyete önem vererek, personellerin liyakatini gözeterek, üyesi olduğu sendika fark etmeden görevde yükselmeleri gerçekleştirmesi önemlidir.  Bu nedenle üniversite yönetimlerinin mülakat yapmaması veya yazılı sınavda alınan puanın aynısının verilerek hiçbir kimse için hak kaybı oluşmaması adına üniversitelerin konu ile ilgili uyarılması ve neticeden sendikamıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.