Devlet Personel Başkanlığı tarafından 31292642-045.00- sayılı Disiplin İşlemleri konulu resmi yazı yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini görmek üzere üniversitelere görevlendirilen personelin disiplin işlemleri hakkında görüş verdi.

Ders kitaplarını inceleyen panelistlerin ücretlerinde iyileştirme Ders kitaplarını inceleyen panelistlerin ücretlerinde iyileştirme
Devlet Personel Başkanı Enes Polat imzalı resmi yazıda ''Kadroları Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kalmak kaydı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Üniversitenize görevlendirilen personel hakkındaki şikayetlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince ilk soruşturma (ceza soruşturması) ve aynı Kanunun 53/A maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılığ başlatılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124'üncü maddesinin ikinci fıkrasında ''Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125'inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.'' hükmüne yer verilerek 125'inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanmıştır.'' denilmiştir.