TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre; çocuk nüfusun toplam nüfusa oranındaki gerileme sürüyor. 2021 yılı sonu itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre çocuk olarak kabul edilen 0-17 yaş grubunun toplam nüfusa oranı, 1970 yılında yüzde 48,5 iken 1990 yılında yüzde 41,8'e indi. Söz konusu oran, 2021 yılında ise yüzde 26,9'a kadar geriledi.

NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE ÇOCUK NÜFUSU AZALACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI HALA AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin ortalama çocuk nüfus oranı, 2021 yılında yüzde 18,2 oldu. AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler, sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5 ile Portekiz ve Almanya. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek oldu.

EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUSU ORANI ŞANLIURFA

TÜİK verilerine göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 45,2 ile Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı, yüzde 42,3 ile Şırnak ve yüzde 40,1 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 17,3 ile Tunceli. Tunceli'yi yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli izledi.

TÜRKİYE'DEKİ EVLERİN YÜZDE 45,3'ÜNDE EN AZ BİR 0-17 YAŞ GRUBUNDA ÇOCUK VAR

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında toplam hane halkı sayısı, 25 milyon 329 bin 833 oldu. Hanelerin yüzde 45,3'ünde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin yüzde 30,0 ile Sinop ve Tunceli olduğu görüldü.

Toplam hanelerin yüzde 19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15,8'inde iki çocuk, yüzde 6,7'sinde üç çocuk, yüzde 2,3'ünde dört çocuk, yüzde 1,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUSUNUN YÜZDE 29,1'İ 5-9 YAŞ GRUBUNDA

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2016 yılında çocuk nüfusun yüzde 28,2'sinin 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 26,8'inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,3'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken 2021 yılında yüzde 26,0'sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,1'inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,3'ünün 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,5'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı tespit edildi.

2020 YILINDA 1 MİLYON 112 BİN 859 BEBEK CANLI DOĞDU

Doğum istatistiklerine göre; 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 112 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 570 bin 892'si erkek, 541 bin 967'si ise kız. Canlı doğan bebeklerin yüzde 97,1'ini tekil, yüzde 2,9'unu ikiz, yüzde 0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında yüzde 91,6 iken 2020 yılında yüzde 98,0 oldu.

EN POPÜLER KIZ İSMİ ‘ZEYNEP’, EN POPÜLER ERKEK İSMİ ‘YUSUF’

Geçen yıl doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Alparslan ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf, 6 bin 218'ine Alparslan, 5 bin 698'ine Miraç; kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep, 6 bin 448'ine Elif, 6 bin 432'ine ise Asel ismi verildi. Türkiye'de 2021 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI 2021'DE YÜZDE 33 OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 15-64 yaş grubunda çalışma çağındaki her 100 kişi başına düşen 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişi başına düşen 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 33,0 olarak gerçekleşti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANI GERİLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranının, 2019/2020 öğretim yılında yüzde 71,2 iken 2020/2021 öğretim yılında yüzde 56,9 olduğu görüldü. 5 yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 57,4, kız çocuklar için yüzde 56,3 oldu. 2020/2021 öğretim yılında ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 88,9 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 87,9 oldu.

OKUL TAMAMLAMA ORANLARI ARTTI

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında, yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2015/2016 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,0 iken bu oran 2020/2021 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2015/2016 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 93,7 iken bu oran 2020/2021 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,1 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 59,7'den yüzde 73,2'ye yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2020/2021 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 70,5, kız çocuklar için yüzde 76,0 olduğu görüldü.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 82'YE YÜKSELDİ

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında yüzde 50,8 iken 2021 yılında yüzde 82,7 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde; erkek çocukların internet kullanım oranının 2013 yılında yüzde 53,7 iken 2021 yılında yüzde 83,9'a, kız çocukların internet kullanım oranının ise 2013 yılında yüzde 47,8 iken 2021 yılında yüzde 81,5'e yükseldiği görüldü.

ÇOCUKLARIN İNTERNETE BAĞLANMALARINDEKİ İLK SEBEP ÇEVRİM İÇİ DERS

İnternet kullanım amaçları arasında yüzde 86,2 ile çevrimiçi derse katılma ilk sırada yer aldı. Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında, düzenli internet kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların internet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde çevrimiçi derse katılma yüzde 86,2 ile ilk sırayı alırken yüzde 83,6 ile ödev veya öğrenme amacıyla internete başvurma ikinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 66,1 ile oyun oynama veya oyun indirme, yüzde 61,0 ile paylaşım sitelerinden video izleme, yüzde 55,5 ile internet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma izledi. Çocukların internette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 9,1 ile internet üzerinden alışveriş yapmak oldu. Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 31,3'ünün interneti sosyal medya için kullandıkları görüldü. Çocuklar, sosyal medyayı hafta içi günde ortalama 2 saat 54 dakika, hafta sonu ise günde ortalama 2 saat 44 dakika kullandı.

16-17 YAŞ GRUBUNDAKİ KIZ ÇOCUKLARININ RESMİ EVLENME ORANLARI DÜŞTÜ

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2021 yılında yüzde 2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2021 yılında yüzde 0,1 oldu.

15-17 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 16,4 OLDU

Hane Halkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,4 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için yüzde 22,9, kız çocuklar için yüzde 9,5 olduğu görüldü.

BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 272 BİN 361 OLDU

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında 22 milyon 738 bin 300 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü.

KORUYUCU AİLEYLE YAŞAYAN ÇOCUK SAYISI 8 BİN 459 OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 302 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 978, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 8 bin 459 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı ise 2021 yılında kayıtlara 495 olarak geçti.

VEKALETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 76,1

Boşanma istatistiklerine göre; 2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 76,1'inin anneye, yüzde 23,9'unun ise babaya verildiği görüldü.

TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 8,8'İ ÇOCUK

Trafik kazası istatistiklerine göre; 2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15,3'ü ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerden 430'unu çocuklar oluşturdu. Yaş grubuna göre yaşamını yitiren çocuklar incelendiğinde; ölen çocukların yüzde 46,0'sının 0-9 yaş grubunda, yüzde 25,1'inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 28,8'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.