Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından sözleşmeliye kadro hususunda şu açıklamaları yaptı.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak hükümet nezdinde çalışmalar yapıldığı ve çeşitli formüller üzerinde durulduğu ifade edilmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin 4/A’lı memur kadrolarına geçirilmesidir.

Arzumuz, insan onuruna yaraşır bir iş, bütün kamu çalışanlarının ailesi ve çocuklarıyla bir arada yaşama hakkına kavuşmasıdır. Personel sistemi,iş güvencesi, tayin, kurum değişikliği, aile birliği, görevde yükselme gibi hakları çalışanlara sağlayan bir yapıya dönüştürülmelidir.

Aynı okuldan mezun olmuş, aynı sınava girmiş, aynı işi yapan personelin farklı statülerde, farklı haklarla çalıştırılması adalet ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

Sendikadan açıklama geldi: Öğretmeler günü etkinliklerine katılmıyoruz! Sendikadan açıklama geldi: Öğretmeler günü etkinliklerine katılmıyoruz!

Sözleşmeli personel süresiz, 4/B’li,5393’e tabi, 3+1’e tabi, İHS’li, 4/C’den 4/B’ye geçenler, vekil ebe-hemşire-imam, fahri, kamu dışı sağlık çalışanı gibi ayrıma tabi tutulurken hizmetlerde etkinlik, personel sisteminde istikrar, çalışma hayatında adalet sağlanamaz.

Kamu personel sisteminde istikrar ve adaleti sağlamanın tek bir yolu vardır; o da çok başlı yapıyı sonlandırmak ve tüm güvencesiz sözleşmeli personeli kadroya geçirmektir. Sözleşmeli personele kadro, keyfiyet değil gerekliliktir.

Kamu çalışanları harfler ve rakamlarla bölünmeyi değil aileleriyle bir arada, adil, hakkaniyetli, güvenceli ve kadrolu bir çalışma hayatını fazlasıyla hak ediyor.

Yarınından endişe eden, tayin, terfi, aile birliği gibi temel haklardan mahrum olarak çalışan tek bir kamu görevlisi dahi kalmamalı, güvencesiz çalışma modelleri kamu istihdam sisteminden çıkarılmalıdır.

Önder Kahveci