Söz konusu Soru Önergesinde ''aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.'' denilmiştir.

1- Türkiye genelinde değrem dayanıklılık testi yapılan toplam okul sayısı kaçtır? Dayanıklılık testini toplam kaç okul geçmiştir?

2- 2011 yılından bu yana, Türkiye genelinde depreme karşı dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan toplam okul sayısı kaçtır?

3- 2011 yılından bu yana, Türkiye genelinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen toplam okul sayısı kaçtır?

4- 2011 yılından bu yana, Türkiye genelinde depreme karşı güçlendirilen toplam okul sayısı kaçtır?

SORU ÖNERGESİ